1

De pensioendeskundigen Victor Vincent en Olivier Roodenburg van KPMG schreven vorig jaar het duidelijke artikel Persoonlijke pensioenpot leidt niet tot gewenste eenvoud en duidelijkheid. En die conclusie is heden ten dage nog steeds van kracht.

Schijntransparantie

“Veel politieke partijen stellen een nieuwe variant op de beschikbare premieregeling voor, waarin de deelnemer continu inzicht heeft in de hoogte van zijn eigen pensioenrekening. Dit wordt weergegeven in de vorm van een aanwezig individueel pensioenvermogen: de eigen pot met geld. Inzicht in de hoogte van het eigen potje met geld klinkt transparant, maar is schijntransparantie. Het zal immers niet voor iedere deelnemer duidelijk zijn hoe deze totale eigen pot met geld zich uiteindelijk vertaalt in een periodieke pensioenuitkering. Kortom, kan de deelnemer wel de vertaalslag maken van pensioenvermogen naar een periodieke pensioenuitkering? Daar komt nog bij dat deze uitkering (in veel voorliggende varianten van de individuele pensioenrekening) onzeker is en kan fluctueren. Dit komt de doorzichtigheid niet ten goede”, schrijven de pensioendeskundigen.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)