1

Er is de afgelopen weken veel gebeurd op pensioengebied. Eerst de verheugende ontwikkeling van de rekenrente waartegen de pensioenverplichtingen moeten worden berekend. Deze rente is aan het stijgen zoals gemeld in de rubriek “Berichtgeving over pensioenen” op de website in het artikel Stijging rente net op tijd voor pensioenfondsen van 20 november j.l  door B. Zevenbergen. Maar de discussie welke rekenrente moet worden gebruikt, is nog lang niet uitgewoed. De OESO heeft een goede aanbeveling aan Nederland voor een betere rekenrente gedaan in het rapport OECD Economic Surveys: Netherlands, June 2010 (pagina 5-7), waarbij ook de hersteltermijn voor pensioenfondsen dient langer te worden. Ook de hoogleraar Beetsma schrijft in zijn artikel Andere rentecurve nodig bij beoordeling fondsen in Me Judice van 3 november j.l.

Verder heeft minister Kamp de Europese Commissie laten weten, dat pensioenen een nationale aangelegenheid is en hij gelukkig geen Europese bemoeienis wil.

Donaties voor pensioen- procedure

Naar aanleiding van de aankondiging van Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB om samen tegen de Staat te gaan procederen krijgen wij veel reacties; men wil graag financieel bijdragen.

LEES VERDER

DONEER HIER DIRECT

Volg ons op facebook

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)