1

Welkom op mijn eerste blog. De bedoeling van de blog is om u actueel nieuws te geven op pensioengebied. De basis van dit nieuws kunt u uitgebreid zelf lezen in de artikelen die te vinden zijn op de hoofdpagina links bij Berichtgeving over pensioen. De collectieve pensioenen bij beroepspensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen laten we buiten beschouwing evenals persoonlijke pensioenen als lijfrenten.

 We bevinden ons in turbulente tijden na de crisis en dat heeft verschillende gevolgen voor de diverse belanghebbenden bij bedrijfspensioenen: de deelnemers (werkenden, slapers en gepensioneerden), de werkgevers, de werknemers, de pensioenfondsen bestuurd namens werkgevers en werknemers, de Nederlandse Bank als toezichthouder, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nu Henk Kamp), de medewetgever zoals de Tweede en Eerste Kamer, de Raad van State als adviesorgaan van de regering, de rechterlijke macht, het Nederlandse en Europese recht etc. Kortom, een complexe materie.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)