Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

BREAKING NEWS over het voorgenomen korten van 103 pensioenfondsen in 2012 en 2013

Beste begunstiger van de Stichting Pensioenbehoud,

In de bijlagen het Persbericht van de Pensioen Federatie (zie bijlage ) van heden evenals het Overzicht van pensioenfondsen die gaan korten, eveneens van heden. Kijk in het overzicht of uw pensioen wordt bedreigd. (zie bijlage ) Zo ja, schrijf desgewenst een brief aan dat pensioenfonds dat u een korting op uw nominale pensioen niet kan accepteren en stel het pensioenfonds evenals haar bestuur in gebreke voor de wanprestatie die wordt geleverd op basis van de pensioenuitkeringsovereenkomst. En dat u heeft geconstateerd dat niet alle middelen door het bestuur zijn aangewend om het laatste redmiddel van het korten te voorkomen. Want het bestuur heeft nog diverse ongebruikte aanpassingen binnen de bestaande wettelijke regeling als mogelijkheid om de dekkingsgraad weer in orde te krijgen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft die wijzingen tot dusverre niet of onvoldoende uitgevoerd (zie de genoemde mogelijkheden voor aanpassing in het persbericht van De Nederlandse Bank van heden (zie bijlage ) en dat die aanpassingen nu wel in 2013 moeten gebeuren. Uit dit persbericht blijkt ook dat het om circa 7,5 miljoen pensioenuitkeringsovereenkomsten gaat!

Daarnaast heeft Stichting Pensioenbehoud de petitie Ik wil niet gekort worden op mijn pensioen opgenomen op de website http://pensioenbehoud.petities.nl (hierop klikken) om te laten ondertekenen door een ieder die deze boodschap aan de politiek wil ondersteunen. De petitie zal over enige tijd officieel worden aangeboden aan minister Kamp van SZW. U wordt verzocht om ook de petitie onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden te brengen. Heeft u de petitie zelf al ondertekend?

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde familie, vrienden en bekenden s.v.p. Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl. Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in de gesprekken met de politiek. Ik zou u ook willen verzoeken om in dit nieuwe jaar twee nieuwe begunstigers te werven. Bij voorbaat dank.

Uw voorzitter Erik Daae