Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Eindelijk twijfels bij grote promotors van nieuwe pensioenwet (3 juni 2024)

Deze nieuwsbrief bevat de bijdrage van Wilma Berkhout over de twijfels van de grote promotors bij Netspar over de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) die zij nu eindelijk durven te uiten.

Bijdrage van Wilma Berkhout op Linkedin van 30 mei 2024

De Pro Wtp lobby uit de wetenschap van Netspar (Roel Mehlkopf en Theo Nijman) geven nu toch een juridische winstwaarschuwing af.*) Hans Van Meerten. Ze zijn niet (meer) zeker van hun zaak. Bekijk hier de zaak.

Naast nu geconstateerde problemen door Maaike Noordhuis in het FD van vandaag ( 30 mei) zie je de verschuiving in het machtige prokamp.

Als ze daar nou niet op alle fronten door onafhankelijke deskundigen voor zijn gewaarschuwd! "We geven het voordeel van de twijfel," zeiden PvdA en Groen Links. De stoere praat van APG in de Eerste Kamer.

Stoppen voor er onherstelbare en grote schade voor het pensioen van 13 miljoen verplicht deelnemende burgers ontstaat. Agnes Joseph Luc Stultiens Thierry Aartsen Inge van Dijk

Quote: "Vermijden dat de (juridische) aard van bestaande aanspraken verandert. Bij invaren wijzigt het juridisch karakter van opgebouwd pensioen: bestaande pensioenopbouw wordt onderworpen aan de nieuwe verdeel- en toedeelregels van de solidaire of flexibele premieregeling. Pensioenaanspraken zijn in het verleden opgebouwd, waarschijnlijk in de veronderstelling dat deze het juridische karakter van een uitkeringsregeling zouden behouden. Niet invaren vermijdt dat de juridische aard van opgebouwd pensioen verandert. Niet invaren vermijdt daarmee draagvlakrisico’s in situaties waarbij groepen deelnemers van een pensioenfonds niet willen dat de juridische aard van pensioenaanspraken verandert. Tevens wordt juridisch risico vermeden. Niet alle juristen zijn ervan overtuigd dat invaren rechtmatig is; zij beschouwen invaren als een aantasting van het juridisch eigendomsrecht van deelnemers. De overtuiging dat invaren juridisch niet houdbaar is of de wens van een pensioenfonds om op dit vlak procedures te vermijden of juridisch risico uit de weg te gaan, kunnen overwegingen zijn om niet in te varen. Een juridische analyse gaat voorbij aan de focus van deze Board Brief. Uiteenlopende juridische zienswijzen zijn te vinden in onder meer Van Meerten (2020), Van Marwijk Kooy (2020) en Lutjens (2020)." Unquote.

Wat kunnen ze het toch mooi zeggen bij Netspar. Ze hebben de hele juridische kant verwaarloosd en onderschat.

Wie zijn straks aansprakelijk voor ontstane puinhopen? Pensioenfondsbestuurders, DNB, Netspar, de wetsschrijvers van SZW en hun fluisteraars uit de lobby, de politici in het parlement, Koolmees, Schouten? De rol van de (vak)pers en media? De marketeers met hun frames? https://lnkd.in/e8MXyrny

Wilma Berkhout is Voorzitter Ledenraad Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) bij Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en kandidaat PS 2023 voor Alliantie in Noord-Brabant

Netspar

Sociale partners en pensioenfondsen staan voor de vraag om opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten al of niet in te varen. In een nieuwe Board Brief gaan Roel Mehlkopf en Theo Nijman in op de meest relevante bestuurlijke afwegingen bij het invaarbesluit. Ze bespreken argumenten om wel of niet in te varen. Daarnaast gaan ze in op de mogelijke gevolgen van beide keuzes vanuit economisch perspectief. Meer weten? Bekijk de Board Brief op de website van Netspar.

*) Publicatie op www.netspar.nl