Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Klacht ingediend bij Europese Commissie over pensioen (8 apr. 2024)

De Stichting Pensioenbehoud heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het Nederlandse standpunt in de uitspraak van ons gerechtshof in de hoger beroep procedure (zie bijlage). Onze pensioenzaak ging over het niet verkrijgen van de achterstallige indexatie vanaf 2008. Onze klacht is officieel geregistreerd in Brussel met nummer Themis ref 202403027T.

De klacht betreft de uitspraak van het gerechtshof dat wij geen beroep mochten doen op Europees pensioenrecht zoals is vastgelegd in de RICHTLIJN (EU) 2016/2341 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's). De roepnaam van deze EU pensioen wetgeving is IORP 1 en 2. De reden daarvan zou zijn dat het EU begrip ‘connexiteit’ zou ontbreken, zie punt 2.1 van de klacht. Dat wil zeggen dat het EU Handvest Grondrechten niet van toepassing zou zijn, omdat pensioenfondsen geen EU recht zouden uitvoeren.

Deze uitspraak is werkelijk onbegrijpelijk, want onze wetgever heeft bij de invoering van de Pensioenwet met het Financieel ToetsingsKader zich juist beroepen op deze EU-Richtlijn van IORP. Dat is omdat deze EU-Richtlijn aanvullende bepalingen voor het berekenen van de pensioenverplichtingen mogelijk maakt die veel strenger zijn dan de minimum bepalingen van deze EU-Richtlijn. Het gaat dus om een zeer principiële zaak. Het zal wel even duren voordat wij antwoord kunnen verwachten.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 8 april 2024