Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Tilburg University ontvangt klacht over uitspraken prof. dr. Marike Knoef (17 maart 2024)

De Nationale Onderwijsgids publiceerde op 7 maart 2024 het volgende artikel.

Pieter Lakeman van Stichting SOBI Pensioenherstel heeft zich bij de rector magnificus van Tilburg University beklaagd over ‘aperte onwaarheden’ door prof. dr. Marike Knoef in een discussie over pensioenindexatie. Zij deed die in een uitzending van EenVandaag over het plan van SOBI Pensioenherstel om een massaclaim tegen de Staat en het ABP in te dienen wegens het in de periode 2008-2020 niet indexeren van pensioenen. Volgens Lakeman poneerde Knoef (decaan Tilburg School of Economics, hoogleraar Economie en kroonlid SER) ‘onware en misleidende stellingen’. Dat meldt Stichting SOBI Pensioenherstel.

In de televisie-uitzending van EenVandaag d.d. 9 februari lichtte Lakeman het plan voor de massaclaim tegen de Staat en het ABP toe. Professor Knoef voerde als bezwaar tegen de pensioenindexatie aan dat deze leidt tot een herverdeling van werkenden naar gepensioneerden. ‘Deze stelling is onwaar’, schrijft Lakeman aan de rector magnificus van Tilburg University. Het omgekeerde is volgens hem zelfs het geval. Werkenden worden naar zijn mening door het niet indexeren juist méér benadeeld dan gepensioneerden omdat het nadeel van niet indexeren voor hen over veel meer jaren door blijft lopen.

Reputatie van Tilburg University
Omdat het optreden van professor Knoef volgens Lakeman afbreuk doet aan de reputatie van Tilburg University als wetenschappelijke instelling van topniveau verzoekt hij de rector magnificus om professor Knoef er op te wijzen dat in de discussie over pensioenindexatie geen plek behoort te zijn voor ‘onwaarheden’.

pieter lakeman

Pieter Lakeman op https://www.sobi.nl/ 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 18 maart 2024