Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Uitspraak van de Hoge Raad is helaas in ons nadeel (12 feb. 2024)

De Hoge Raad heeft deze week uitspraak in cassatie gedaan in onze procedure tegen de Staat over de door ons aangevoerde strijdigheid van de Pensioenwet uit 2007 met het EU-pensioenrecht vanwege de onnodige buffers die indexeren vrijwel onmogelijk maakten. Helaas kregen wij ongelijk en werden de argumenten van de Staat voorrang gegeven boven onze argumenten (zie bijlage), zeer teleurstellend.

Onderzocht wordt nu of er nog een mogelijkheid is om alsnog gelijk te krijgen in deze procedure. Intussen loopt nog de procedure tegen PMT over het niet indexeren sinds 2008 over inhaalindexatie en het zelfs tweemaal verlagen van pensioenen van werkenden en van gepensioneerden. We houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 februari 2024