Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Agnes Joseph komt op voor ons pensioen (29 jan. 2024)

In de Tweede Kamer hebben we nu een verdediger van onze pensioenrechten het kamerlid actuaris Agnes Joseph van de partij Nieuw Sociaal contract. Zij stelt dat ‘invaren’ niet nodig is, maar dat de politiek voor het nieuwe pensioenstelsel (WTP) moet kiezen voor ‘ingroeien’.

In haar opiniestuk in PensioenPro uit 2022 legt zij haar voorstel duidelijk uit.
‘De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de Wet toekomst pensioenen. Geen makkelijke klus. Hoe verdeel je €1400 mrd collectief vermogen evenwichtig over miljoenen persoonlijke pensioenvermogens? Biedt het nieuwe stelsel wel echt koopkrachtige uitkeringen voor gepensioneerden? Brengt de transitie niet te veel maatschappelijke en operationele risico’s met zich mee? Hoe zit het met draagvlak? Er is echter een eenvoudig alternatief denkbaar dat veel van dit soort bezwaren kan ondervangen. De zogenaamde ingroeivariant.’

‘Voor deze ingroeivariant is invaren niet nodig. De reeds opgebouwde uitkeringen blijven staan. De nieuw ingelegde premies gaan voortaan in persoonlijke pensioenvermogens. Vanuit die persoonlijke pensioenvermogens kan de deelnemer vanaf tien jaar voor pensioendatum geleidelijk een uitkering aankopen in het bestaande uitkeringencollectief. In de loop van de tijd zitten er in het uitkeringencollectief alleen nog maar (bijna) gepensioneerden en hebben alle jongere deelnemers persoonlijke pensioenvermogens. Dan zijn we volledig naar de nieuwe situatie toegegroeid.’

‘Voor de ingroeivariant hoeft de huidige collectieve pensioenpot niet te worden opgedeeld in persoonlijke vermogens. Pensioenfondsen blijven doorbeleggen met dit collectieve vermogen en blijven alle risico’s delen, zoals nu onder het financieel toetsingskader (ftk). Maar veel van de huidige ervaren nadelen van het ftk zullen minder groot worden. Omdat het uitkeringencollectief ouder wordt, hebben we bijvoorbeeld minder last van rentegevoeligheid. Vergelijkbaar met de rentegevoeligheid van een variabele uitkeringsfase. Bovendien kan eerder worden geïndexeerd, doordat de toekomstbestendige indexatie-eisen lager uitpakken. Een wenselijke extra stap daarbij is om de indexatie-regels uit het ftk verder te versoepelen. Door bijvoorbeeld indexatie voortaan altijd mogelijk te maken boven de 105% dekkingsgraad. En ook door de fiscale maxima op indexaties los te laten. Dat leidt tot een koopkrachtiger pensioen.’

Het voorstel van Agnes Joseph is veel beter dan invaren. Voor haar meer recente uitleg toen ze nog bij Achmea werkte (zie bijlage). Dit voorstel wordt momenteel ingebracht in de coalitie onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Laten we hopen dat zij de andere partijen mee krijgt met deze wijziging van de WTP.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 29 januari 2024