Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Marktwerking maakt onze pensioenen slecht (22 jan. 24)

In de Notitie over het verschil in financieel toezicht bij pensioenfondsen en verzekeraars van onafhankelijk actuaris Alec Balledux (zie bijlage) wordt aangetoond dat het toezichtregime bij pensioenfondsen onnodig strenger is dan dat van verzekeraars. Het gevolg is dan ook dat er onnodig hoge buffers moeten worden aangehouden, Dat heeft Stichting Pensioenbehoud samen met KBO-Brabant ook gesteld in haar procedure tegen de Staat. We wachten op de uitspraak van de rechter die vermoedelijk in de eerste helft van 2024 zal zijn.

Als de pensioenfondsen na ingang van de Pensioenwet in 2007 ook een verzekeringsvergunning hadden aangevraagd, dan waren de pensioenen gewoon geïndexeerd en hadden de pensioenfondsen kunnen voldoen aan hun statutaire doelstelling van het verzekeren van de pensioenen.

Een deel van de conclusie van het bovengenoemde rapport is vooral interessant.

“Er is in feite sprake van een ontspoord toezicht op pensioenfondsen en men moet zich serieus afvragen of de politieke agenda wel overeenkomstig is aan de uitlatingen dienaangaande. Alles lijkt gericht op het laten falen van pensioenfondsen door de gehanteerde RTS-en (Rente Termijn Structuur oftewel rekenrente), die maken dat er al heel lang niet geïndexeerd kan worden, de voorgeschreven communicatie-uitingen o.b.v. URM (Uniforme Reken Methodiek  voor pensioenfondsen) berekeningen die absoluut niet kunnen bijdragen aan vertrouwen in pensioenfondsen.”

“De Nederlandse polítiek lijkt stíekem bezig met een reddingsactie van onze verzekeraars ten koste van onze pensioenfondsen en wellicht later van de eigen financiële huishouding. Zo kan men zich afvragen of het absoluut niet uitlegbare "het nieuwe pensioencontract" niet de laatste spade is aan het pensioengraf van het Nederlands pensioenfonds, het nu nog beste pensioenstelsel van de wereld. Want als pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan de onmogelijke verwachtingen, wat rest dan anders dan opheffing met overdracht aan verzekeraars en wellicht meteen wegstrepen van fiscale claims?”

Om onze eigen pensioenen van de verslechtering te redden, procederen we. Maar we hebben daarnaast een politieke medestander gekregen in de Tweede Kamer en wel actuaris en pensioendeskundige Agnes Joseph. Zie haar maidenspeech op 17 januari in de Tweede Kamer (Bekijk hier de speech) en hoe zij de politiek de mantel uitveegt over de acceptatie van onjuiste of deels juiste standpunten over de nieuwe pensioenwet WTP. Laten we hopen dat zij een meerderheid van het parlement krijgt voor haar voorstellen tot verbetering.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 januari 2024