Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Informatie over de procedure bij de Hoge Raad (27 nov. 2023)

De Advocaat-Generaal stelt in zijn recent uitgebrachte advies aan de Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2023:908 van 13 oktober 2023) dat de buffereisen die de Nederlandse wetgever stelt aan pensioenfondsen niet in strijd zijn met Europese regelgeving.

De Stichting Pensioenbehoud en de ouderenorganisatie KBO-Brabant hebben bij de rechter bezwaar gemaakt tegen de buffereisen die de Nederlandse wet aan pensioenfondsen stelt. Volgens ons implementeert Nederland daarmee de Europese pensioenfondsrichtlijn IORP II onjuist. Die richtlijn zou alleen buffers voorschrijven aan fondsen die daadwerkelijk risico’s verzekeren, maar volgens onze advocaten is dat in de Nederlandse praktijk niet zo, want uiteindelijk dragen de deelnemers alle risico’s. De Nederlandse buffereisen, die een hinderpaal vormen voor indexatie, hadden er daarom volgens ons niet moeten zijn.

De zaak was door ons eerder verloren bij de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag. Nu geeft ook de advocaat-generaal, de voornaamste adviseur van de Hoge Raad, de staat gelijk. De Advocaat-Generaal geeft volgens onze advocaten een onjuiste interpretatie van het begrip ‘verzekeren’ in de EU-pensioenwetgeving evenals over de reikwijdte van het begrip ‘minimale harmonisatie’. Ook vindt de Advocaat-Generaal het niet nodig om vragen hierover aan het EU Hof te laten stellen door de Hoge Raad.

Onze advocaten houden in een reactie vol dat de bepaling uit IORP II over minimale harmonisatie geen carte blanche geeft aan de Nederlandse regering voor hogere buffereisen. Verder vinden zij het een vreemde vorm van ‘verzekeren’ door een fonds, als dat de schade uiteindelijk via kortingen verhaalt op de deelnemer.

Gelukkig mochten onze advocaten hierop nog reageren met een zeer steekhoudende zogenaamde ‘borgersbrief’ als reactie op het advies van de advocaat-generaal voor de Hoge Raad, die nu definitief arrest moet wijzen in de zaak. Onze brief mag echter niet worden verspreid.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 27 november 2023