Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Verslag van rechtszitting bij Hoge Raad op 30 juni 2023

Na aankomst bij de Hoge Raad in Den Haag en een strenge veiligheidscontrole werden wij begeleid naar de zittingszaal die geschikt is voor wel 200 personen. De drie mannelijke rechters en twee vrouwelijke rechters waren mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. C.H. Sieburgh, mr. H.M. Wattendorff, mr. F.R. Salomons en mr. G.C. Makkink. Helemaal links zat apart de Advocaat-Generaal mr. B.J. Drijber die advies uitbrengt aan de Hoge Raad over de vraag of het recht wel goed is toegepast door het Gerechtshof en helemaal rechts zat apart de griffier die een verslag maakt van de zitting.

De rechters zitten op, een podium hoger dan de bezoekers en daar tegenover de advocaten van beide partijen met hun eisers. Dit is een civiele procedure (dus volgens burgerlijk recht) en mag er op verzoek een mondeling en een schriftelijk pleidooi worden gehouden. Eerst kreeg onze cassatie advocaat mr. Menno Bruning die werd bijgestaan door advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten, het woord na het uitreiken van zijn schriftelijk pleidooi aan de rechters en de landsadvocaat. Deze procedure bij de Hoge Raad is bedoeld om vast te stellen of het Gerechtshof in Den Haag het recht, zowel Nederlands recht als EU-recht, correct heeft toegepast. Het gaat hier dus niet over de feiten van de procedure, die feiten heeft het Gerechtshof al beoordeeld. Ons standpunt in zeer juridische taal was duidelijk dat het recht niet juist was toegepast en zoals was te verwachten bestreed de landsadvocaat dat.

Na beide partijen gehoord te hebben vroeg de voorzitter of zijn collega’s nog vragen had, maar dat was niet het geval. Daarna werd dezelfde vraag gesteld aan de Advocaat-Generaal en hij stelde drie vragen, maar de antwoorden daarop stonden reeds in het uitgereikte pleidooi. Naar aanleiding van ons standpunt dat de Pensioenwet teveel onnodige buffers eist van een pensioenfonds waardoor indexeren al jaren bijna niet mogelijk was, vroeg de zeer vriendelijke voorzitter de verrassende vraag wie de kosten betaalt bij een pensioenfonds als er verlies wordt gemaakt op de beurs. In de praktijk wordt de waarde van het pensioenvermogen lager, maar zolang de rendementen maar hoger zijn dat de verwachte stijging van de pensioenuitkeringen, is er geen probleem.

De voorzitter bepaalde toen dat de schriftelijke reacties op de beide mondelinge pleidooien op 25 augustus 2023 moeten worden ingediend. De landsadvocaat had nog geprobeerd om een latere datum te krijgen. Maar dat wees de voorzitter af, want hij wilde voortgang maken. De Advocaat-Generaal zegde onder voorbehoud toe om zijn advies op 23 oktober 2023 te zullen leveren.

Daarna werd de zitting gesloten. Het bleek dat naast wat pers de meeste van circa 50 bezoekers leerlingen van een school waren en zij kregen daarna les hoe de Hoge Raad werkt.

Nu de politiek op zomerreces gaat, worden er de komende twee maanden géén nieuwsbrieven verstuurd, pas weer in september tenzij er ‘breaking news’ is.

Het bestuur wenst u allen een mooie en gezellige zomerperiode toe.