Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Nieuwe pensioenstelsel doorgedrukt in Eerste Kamer (5 juni 2023)

Op 30 mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel WTP na urenlange debatten aangenomen. Een belangrijke vraag was of daar een meerderheid van twee derde van de stemmen voor nodig was of een gewone meerderheid. Die discussie ontstond  omdat in dit wetsvoorstel de pensioenen van politieke ambtsdragers (APPA) in de nieuwe pensioenwetgeving werden uitgezonderd. Die uitzondering behoeft de goedkeuring van twee derde van de senatoren volgens onze Grondwet, aldus drie eminente hoogleraren staatsrecht (zie bijlage).

De voorzitter van de Eerste Kamer wilde hierover geen eigen standpunt innemen en verschool zich achter het standpunt van de meerderheid om dat te zullen volgen. Daarop werd hoofdelijk gestemd of een twee derde meerderheid nodig was met slechts een gewone meerderheid van stemmen. Een gewone meerderheid vond dat deze wijze van stemmen acceptabel en daarop werd de nieuwe pensioenwet aangenomen met 46 voorstemmers en 27 tegenstemmers.

Dat is met een meerderheid van 63% van de uitgebrachte stemmen  en niet met de volgens de Grondwet vereiste twee derde van de stemmen, dus 66,7%. Hierover zal het laatste woord nog lang niet zijn gezegd. Volgens ontvangen informatie kan deze schending van onze Grondwet in Nederland niet aan onze Hoge Raad worden voorgelegd, maar helaas ook niet aan een Europese rechterlijke instantie.

Het grote belang hiervan is dat de nieuwe wetgeving in dat geval niet zou zijn aangenomen en opnieuw door de Tweede Kamer moet worden behandeld. Dan kunnen de gepensioneerden ervoor gaan zorgen dat zij dan wel de keus krijgen om in het huidige goede stelsel te blijven of om over te gaan naar het nieuwe slechtere stelsel, het zogenaamde ‘invaren’. De volgende keer meer hierover.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenhoud 5 juni 2023