1

Voorzitter Martin van Rooijen van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) heeft in het blad NVOG Expliciet van maart 2010 een messcherpe analyse van de huidige problematiek gegeven (lees meer ) met de treffende titel Over ons en zonder ons: komt er een kentering? Het maakt duidelijk waar de NVOG voor staat en dat betekent opkomen voor de gepensioneerden.

En David Hollander schrijft in de NRC van 18 maart j.l. dat pensioenfondsen in de aangekondigde opzet beleggingsfondsen worden met verplichte deelname zonder het respecteren van de bestaande en toegezegde rechten. En dat de vakbonden door hiermede akkoord te gaan zich volledig diskwalificeren.

Eindelijk hebben een aantal vakbonden aangesloten bij de vakcentrale FNV door welke pensioenellende de voorstellen van werkgevers en werknemers bevatten.
Prof. Bernard van Praag heeft een vlammende analyse hierover geschreven met als kop De bom is gebarsten (lees meer ). Het begin lag al in de open brief van FNV Bondgenoten van 22 maart 2011 aan het Federatiebestuur van de FNV (lees meer). Duidelijk wordt gesteld dat voor deze bond geen enkel model acceptabel is waarin de risico’s eenzijdig bij de deelnemers worden gelegd. Ondertussen is in 2010 de pensioenspaarpot volgens het CBS gegroeid met 9% tot 1032 miljard euro, meer dan 1 biljoen euro! Hiervan is € 74 miljard te danken aan koersstijgingen en € 11 miljard aan inleg in 2010.

 

Op 3 april j.l. schreven zeven vooraanstaande bestuurders van FNV Bondgenoten en ABVAKABO FNV een open brief aan het Federatiebestuur van de FNV (lees meer ) die er niet om loog. Het duo Jongerius en Gortzak mogen van hen met de huidige voorstellen zo niet verder gaan. En dat leidde op 5 april j.l. tot het schorsen van het overleg met de werkgevers en ambtenaren van minster Kamp voor tenminste twee weken om de tegenstellingen binnen de FNV op te lossen. Met als belangrijkste strijdpunt dat werkgevers niet meer premie zouden hoeven bij te betalen bij dalende dekkingsgraden, want dat wordt onacceptabel gevonden. De brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer van 5 april 2011 (lees meer ) geeft diens visie op de tussenstand en kondigt de indiening van een wetsvoorstel aan voor verhoging van de AOW leeftijd naar 66 jaar in 2020. Er wordt nu zelfs druk uit de Tweede Kamer op minister Kamp uitgeoefend dat hij de pensioenproblematiek maar moet oplossen.

Bureau Ortec maakte de volgende berekeningen voor vooruitzichten pensioen:

Gemiddelde kans op afstempelen: huidig systeem:  nieuw systeem:
1 – 5 jaar
6 – 10 jaar
11 – 20 jaar
0,8%
60,3%
0,1%
6,8%
4,7%
4,0%

 

Generatie 30 - 40 jaar mediane verwachting reëel pensioenresultaat: huidig systeem:  nieuw systeem:
na 5 jaar
na 10 jaar
91,3%
90,6%
98,0%
97,8%

 

Generatie 50 - 60 jaar mediane verwachting reëel pensioenresultaat: huidig systeem:  nieuw systeem:
Na 5 jaar
Na 10 jaar
91,3%
90,6%
97,6%
96,7%

Het is toch bijzonder om berekeningen te maken over een aangepast pensioen-systeem waarover géén overeenstemming bestaat. En met welke aannames?
En dan de uitkomsten: de gemiddelde kans op afstempelen gaat flink omhoog in het nieuwe systeem!! Met een reëel pensioen wordt bedoeld nominaal pensioen plus indexatie (maar welke methode?). Het niet indexeren is voor velen van ons nu ook al jaren realiteit en hopelijk wordt de gemiste indexatie t.z.t. weer ingelopen. En dan durven de onderhandelaars met droge ogen te stellen dat ondanks de hogere risico’s een onzeker pensioencontract zorgt voor een beter resultaat. Hoe kun je zo iets beweren als de toekomstige rente niet bekend is evenmin als andere parameters. Want het gaat tenslotte niet om een schokbestendigheid pensioenstelsel te verkrijgen, maar om de individuele pensioenen schokbestendig te houden cq te laten zijn. En dat betekent gewoon hogere kostendekkende premies vanwege langere levensverwachting en later met pensioen.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)