Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe wordt pensioen in nieuwe stelsel berekend (29 mei 2023)

Op 30 mei gaat het spannen in de Eerste Kamer of het nieuwe pensioenstelsel er komt of (voorlopig) niet. Er is lang gezocht naar een uitleg over hoe ons pensioen in het nieuwe stelsel verplicht moet worden berekend. Het Pensioenfonds voor de Nederlandse Bisdommen (PNB) legt het wel uit.

Hoe berekenen we straks een pensioenuitkering?

Voor wie gepensioneerd is, verandert de pensioenuitkering ook. We kijken ieder jaar:

  • hoeveel geld er voor diegene in de pensioenpot zit;
  • hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
  • hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.

We rekenen ieders (deel van de) pensioenpot elk jaar om naar een pensioen. Omdat het bedrag in de pot wisselt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. Het pensioen schommelt dus ieder jaar. Wel proberen we die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

Nu is dit pensioenfonds een gezond pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad van 157% in april 2023 en heeft PNB ook de afgelopen jaren de pensioenen steeds verhoogd. Net als de bedrijfstakpensioenfondsen tot 2008 door invoering van de nieuwe pensioenwet in 2007. Maar als er een economische crisis komt zoals in 2008 waardoor de beurs in New York daalde met meer dan 40%, dan daalt de eigen pensioenpot ook en daarmee het pensioen dus ook. Realiseren onze politici zich dit wel? Want een dergelijke uitkomst de bestaanszekerheid van onze samenleving aantast en tot armoede kan leiden? In het huidige stelsel is er wel een solidariteit tussen generaties (dus geen pech - en geluk generaties), maar in het nieuwe stelsel bestaat die solidariteit niet meer. Dat heeft voor gepensioneerden enorme gevolgen als de beurs het niet goed doet. En dat allemaal door het politieke dogma dat ook in de sociale pensioensector marktwerking moet komen.

Daarom is het debat op 30 mei met een stemming over nieuwe pensioenwet zo belangrijk.

Zoals Martin van Rooijen, onze grote voorvechter voor behoud van ons huidige stelsel, in een tweet schrijft (zie bijlage) probeert onze regering met alle mogelijke en oneerlijke middelen het wetsvoorstel in de Eerste Kamer erdoor te drukken met hulp van PvdA en GL. Sommige senatoren met belangenverstrengeling mogen toch meestemmen. Dat is een Eerste Kamer onwaardig zoals Follow the Money in haar artikel Dubbele pet senatoren bij stemming over pensioenwet schaadt vertrouwen in Eerste Kamer van vandaag ook schrijft.

Laten we hopen dat het verstand en de moraliteit het wint op 30 mei en de stemming over de nieuwe pensioenwet uitstelt totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in onze lopende procedure tegen de Staat. Op 30 juni is de zitting van de Hoge Raad. Het debat in de Eerste Kamer moet via internet met livestream te volgen zijn https://www.eerstekamer.nl/planning_livestreams 

→ Lees hier: Brandbrief hoogleraren staatsrecht aan voorzitter EK over wetsvoorstel WTP

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenhoud 29 mei 2023