Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Breaking news over miljardenclaim op de Staat Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenhoud (15 mei 2023)

De Telegraaf brengt vanmorgen het bericht over de miljardenclaim door de Stichting PensioenVoldoen (https://www.pensioenvoldoen.nl/) op de Staat wegens te weinig indexatie van onze pensioenen sinds 2008 en is te lezen door te klikken op de link https://www.telegraaf.nl/ Op de website van de Stichting PensioenVoldoen kunt u kosteloos uw claim indienen.

Het gaat daarbij om het niet indexeren van onze pensioenen. ‘Al jarenlang woedt er een fel debat tussen economen en andere experts over de beste en eerlijkste rekenrente die kan worden gebruikt voor de pensioenfondsen. Jurist Jos Wouters gaat een stap verder: hij stelt dat de huidige rekenmethode juridisch niet klopt en dat de overheid fout zit. En daarom zo’n tien miljoen Nederlanders recht hebben op een schadevergoeding van in totaal €137 miljard.’

Ook het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) bericht hierover het volgende. ‘De Nederlandse Staat kan volgens stichting PensioenVoldoen.NL op termijn een miljardenclaim tegemoetzien, omdat jarenlang fouten zouden zijn gemaakt in de pensioenwetgeving. Volgens de claimstichting heeft de overheid in 2007 verzuimd een Europese richtlijn op te nemen in de wet. Volgens advocaat Jos Wouters heeft dat geleid tot "indexatieschade". Hij wil proberen dat op 7 juni aan te tonen tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Dat proefproces voert hij namens een gepensioneerde man uit Leeuwarden.

De 84-jarige eiser meent recht te hebben op 26.000 euro. Het argument daarvoor is dat de Nederlandse overheid fouten zou hebben gemaakt in de pensioenwet. Daardoor zouden berekeningen op basis waarvan bepaald wordt in hoeverre pensioenuitkeringen mogen stijgen al sinds 2008 worden gemaakt op basis van verkeerde uitgangspunten. En dat zou volgens PensioenVoldoen.NL en advocaat Wouters ongunstig uitpakken voor gepensioneerden van nu, maar ook voor mensen die nu nog werken.

Al met al hebben door "een kardinale fout" van de overheid volgens de eisers wel 10 miljoen Nederlanders recht op een schadevergoeding. Het kort geding van de man uit Friesland is wat hen betreft een eerste stap in die richting.

"Als de rechter de eis tot schadevergoeding toekent, zijn de financiële gevolgen ongekend groot", stelt de organisatie, waar onder meer oud-politicus Henk Krol bij is betrokken. Het totale schadebedrag zou oplopen tot 137 miljard euro. "Exclusief de wettelijke rente", klinkt het. De organisatie denkt overigens wel dat de overheid "te goeder trouw" heeft gehandeld.’

https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/