Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe de politiek ons bedondert met nieuwe stelsel (28 feb. 2023)

Wat is er aan de hand? De bekende actuaris Jos Berkemeijer legt het uit.

“Top-actuaris Agnes Joseph maakt op de deskundigenbijeenkomst van 20 februari van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gehakt van de verplichte rekenmodellen, die rekenen met een verwacht rendement van 9% en een rekenrente van 5% in het nieuwe pensioenstelsel. Dat het nieuwe stelsel er in de vergelijking met het huidig stelsel beter uitkomt, komt dan met name omdat in het oude stelsel de indexatie gemaximeerd is (door de zgn. genoeg=genoeg regel). Dat leidt in de modellen tot onnodige buffers tussen de 3000% en 6000% (!) die in het huidig stelsel niet aan de deelnemers uitgekeerd mogen worden (geen indexatie en soms verlaging van pensioen) en in het nieuwe stelsel wel.”

Dat betekent volgens ons dat alleen voor gepensioneerden in het nieuwe stelsel deze buffers weer sterk worden beperkt en dat leidt daardoor nauwelijks of niet tot indexaties na invoering van het nieuwe stelsel. Ook zijn na invoering meteen verlagingen mogelijk van wel 6%, aldus actuaris Henk Bets van Actuarieel bureau Confident zijnde een andere spreker op de deskundigenbijeenkomst.

Eerst hebben de overheid en de politiek ons bedonderd met de invoering van de Pensioenwet in 2007, waardoor indexaties bijna niet meer konden plaatsvinden met soms zelfs verlagingen van de pensioenen. Daarover loopt nu een procedure samen met KBO-Brabant tegen de Staat in cassatie bij de Hoge Raad. Nu proberen de overheid en de politiek ons weer te bedonderen met het wetsvoorstel (‘iedereen gaat erop vooruit’) en dat mag niet gebeuren. Laten we hopen dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel afwijst in ons aller belang. Wij als Stichting Pensioenbehoud doen daar samen met anderen veel moeite voor. Want het is ons eigen gespaarde pensioengeld, maar met wetgeving wordt ons het eigendom daarover ontnomen.

Voor zijn gehele bericht met video over actuaris Agens Joseph ga naar de bijlage of lees hier het artikel op Linkedin. 

Met vriendelijke groet,

Erik Daae

voorzitter 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenhoud van 28 februari 2023