Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Nieuwe pensioenwet is voorwaarde voor geld uit EU-herstelfonds

Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet voldoet Nederland aan één van de voorwaarden voor de eerste betaling uit het EU-coronaherstelfonds, voorzien voor de tweede helft van 2023.

euro
De nieuwe pensioenwet sluit aan op de aanbeveling van de EU aan Nederland van juni dit jaar om het pensioenakkoord van 2019 verder uit te voeren. Het doel is het pensioenstelsel transparanter, eerlijker en schokbestendiger te maken en beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt.

€4,7 miljard aan subsidies
Nederland krijgt tot €4,7 miljard aan subsidies uit het EU-herstelfonds voor economisch herstel na de coronapandemie. Het Nederlandse plan werd op 4 oktober dit jaar goedgekeurd door de Europese ministers van Economische Zaken en Financiën, na een positief advies van de Europese Commissie. In dat advies stelt de Commissie dat het plan een passend antwoord is op een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen waar Nederland mee kampt. Voor alle investeringen en hervormingen in het plan zijn mijlpalen en doestellingen geformuleerd. Zodra hieraan is voldaan, wordt het geld in stappen uitgekeerd.

Aanbevelingen per land
Als onderdeel van de jaarlijkse begrotingsprocedure geeft de Europese Raad, op advies van de Europese Commissie, voor elk EU-land een reeks economische aanbevelingen. Deze kunnen in de volgende 12 tot 18 maanden worden doorgevoerd. Voor Nederland waren dat in 2022, naast het hervormen van het pensioenstelsel, onder andere het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het terugdringen van de verstoringen op de woningmarkt.

Bron: https://netherlands.representation.ec.europa.eu