Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De juiste voorstelling van zaken over huidige pensioen (12 dec. 2022)

Opinie van Henk Hemmers en Erik Daae                              

In een artikel in de Telegraaf  van 2 december wordt door AON gesteld dat “Jongeren die betalen voor ouderen” en dat deze wijze van financieren in het nieuwe pensioenstelsel gaat verdwijnen. Dat is een niet correcte weergave van de feiten. De oorzaak hiervan is dat volgens het Centraal Planbureau jongeren meer betalen voor hun pensioenopbouw dan ouderen vanwege de doorsneepremieregeling. Dat geldt in het algemeen niet, wel voor toetreders tot het pensioenstelsel op hoge leeftijd, Het geldt ook niet voor een premiedekkingsgraad minder dan 100% want dan wordt er actuarieel een schuld opgebouwd. Een schuld die, volgens de redenering van het CPB, groter is voor jongeren dan voor ouderen, omdat de looptijd van die schuld langer is en er dus meer rendementsderving over optreedt. Dat deel van de schuld wordt, via de nu nog solidaire dekkingsgraad deels ook gedragen door de gepensioneerden.

Een deelnemer van een pensioenfonds betaalt samen met de werkgever de premie voor de opbouw van zijn ouderdomspensioen en krijgt het daarop gemaakte rendement van zijn pensioenfonds als beheerder. Uiteraard dient de premie correct te worden berekend en daarop houdt De Nederlandse Bank toezicht. Met de huidige doorsneepremie als percentage van het loon, met voor iedereen dezelfde opbouw van zijn aanspraken, zorgt ervoor dat de kosten van het pensioen voor de werkgever leeftijdsonafhankelijk zijn. Dus geen kostenconcurrentie tussen jong en oud, en daardoor minder werkeloosheid voor ouderen. Uitgangspunt is wel dat men voor deze sociale regeling zijn gehele werkzame leven doorbrengt bij een werkgever die pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Sommige werkgevers doen dat niet en dat staat nu ter discussie.

In de praktijk zijn er tegenwoordig zoveel mensen die na jaren werken voor zichzelf beginnen dat het nadeel van te weinig opbouw krijgen als niet meer redelijk wordt ervaren. Dat is eenvoudig op te lossen door een differentiatie van de pensioenopbouw in te stellen bij bedrijfspensioenen. Dat is volgens het EU Hof van Justitie toegestaan zonder de verplichtstelling in gevaar te brengen.  Daar is geen nieuwe pensioenwet voor nodig en behoeft niemand te worden gecompenseerd.

Hiermee wordt aangetoond dat het in de politiek gebruikte argument dat jongeren voor ouderen betalen niet valide is (‘framing’) om een nieuw pensioenstelsel te willen invoeren. Een aanpassing van het huidige pensioenstelsel is voldoende, eenvoudiger, beter voor de pensioenen en veel minder onnodige kosten.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 12 december 2022