Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De pensioenbewaarder is de oplossing voor WTP (28 nov. 2022)

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 28 november 2022

Pensioenfondsen moeten bij de stelselherziening van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen maken van een interne waardeoverdracht door een fonds. Dat is een economische splitsing van het pensioenvermogen van een fonds in een aantal subgroepen met hun eigen pensioenvermogen die juridisch binnen het pensioenfonds blijven door instelling van een pensioenbewaarder. Wij vinden dat deze mogelijkheid fondsen verplicht moeten aanbieden aan hun deelnemers en dat moet worden opgenomen in het wetsvoorstel.    

De regeringspartijen VVD en CDA zijn daar ook voorstander van. Zo kan het fonds ‘een beter pensioenperspectief’ creëren voor deelnemers. Die wens wordt breed gedragen in de samenleving. De VVD vindt in het FD wenselijk dat fondsbesturen de ruimte krijgen voor een pensioenbewaarder als dit passend is voor alle betrokkenen. Volgens de grootste regeringspartij kunnen fondsen met een interne waardeoverdracht van de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden meer recht doen ‘aan de verschillen in risicotolerantie en risicodraagvlak’ van verschillende deelnemersgroepen. Een motie met deze strekking is aangenomen met 67% van de stemmen op de recente ledenvergadering van de VVD in Rotterdam.

Het CDA denkt dat een vrijwillige interne waardeoverdracht ‘het draagvlak en daarmee de acceptatie van het nieuwe pensioenstelsel’ kan vergroten. Volgens de fractie kunnen fondsen met een pensioenbewaarder ‘een volledige belangenafweging’ maken en zo een ‘beter pensioenperspectief’ creëren voor hun deelnemers.

Naast beide regeringspartijen vraagt Pieter Omtzigt aan minister Schouten om een interne waardeoverdracht mogelijk te maken. Net als de VVD wijst hij erop dat de pensioenbewaarder voordeel kan opleveren voor álle betrokkenen, anders dan de regering stelt. Ook hij benadrukt dat het met een pensioenbewaarder mogelijk is meer recht te doen aan verschillen in risicohouding.

De voordelen van een pensioenbewaarder in een pensioenfonds zijn volgens prof. Hans van Meerten dat:

1.    Invaren met aantasting van het eigendomsrecht niet nodig is.

2.    Bovendien is het aanstellen van een pensioenbewaarder tot wel 25% goedkoper dan invaren (dat kan het fonds zelf uitrekenen).

3.    En zeer vermoedelijk zullen er dan geen procedures tegen het fonds en/of haar bestuurders plaatsvinden.

4.    Bovendien is de pensioenbewaarder de oplossing voor het standpunt van voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie. Hij stelt dat het huidige stelsel zorgt voor een lege pensioenpot en jongeren geen pensioen zullen krijgen. Daarom kunnen de jongeren als groep beter worden afgesplitst, zodat hun vrees voor geen pensioen wordt weggenomen.

Opvallend dat de nadelen niet worden genoemd. Daarom is het belangrijk dat de Tweede Kamer in het wetsvoorstel WTP de pensioenfondsen verplicht om aan de deelnemers de mogelijkheid van de pensioenbewaarder te geven. De jongeren én de gepensioneerden zullen daarmee beiden blij zijn.