Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

We moeten onze stem laten horen in de Tweede Kamer (29 okt. 2022)

Op woensdag 2 november vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Dat nieuwe stelsel heeft niet alleen enorme nadelen voor gepensioneerden, maar ook voor werkenden. In een werkgroep hebben we bedacht dat de publieke tribune helemaal vol moet zijn om duidelijk te maken aan de politici dat het zo niet kan.

De SP is bereid om haar organisatie ter beschikking te stellen en de krachten te bundelen en heeft de onderstaande nieuwsbrief verspreid.


Kom daarom volgende week woensdag 2 november naar de Tweede Kamer! Op deze dag is de laatste kans om bij het pensioendebat te zijn. Om 09:15 uur ontvang ik u graag met gratis koffie voor de ingang van de Tweede Kamer (Prinses Irenepad 1, Den Haag). Hier bespreken we het debat voor en daarna kan iedereen op de publieke tribune plaatsnemen.

Wees bij deze laatste kans om u te laten horen over de grote pensioenroof, meld u zich hier aan zodat we u op de hoogte kunnen houden over dit debat: https://doemee.sp.nl/pensioendebat

Op 2 november gaat het over een ontzettend belangrijk onderwerp: de (her)verdeling van 1500 miljard euro en de toekomst van ons pensioengeld. We zullen het hebben over de jaren aan gemiste indexatie en de pensioenpotten die ondertussen overlopen van het geld. We brengen de gebroken beloftes uit het pensioenakkoord aan het licht, zoals het ontbreken van een regeling om op tijd te kunnen stoppen met werken waardoor mensen (soms letterlijk) moeten doorwerken tot ze erbij neervallen. En ook zal aan bod komen wie de tot wel 100 miljard aan kosten moet betalen voor het anders opbouwen van onze pensioenen (afschaffen doorsneesystematiek).

Dit is dé kans om aan het kabinet duidelijk te maken dat niemand een casinopensioen wil en dé kans om GroenLinks en de PvdA onder druk te zetten om hun steun voor dit asociale plan in te trekken. Dit lukt ons niet alleen, daarom vraag ik u om bij dit laatste debat aanwezig te zijn woensdag 2 november vanaf 09:15 bij de Tweede Kamer.

Het helpt ontzettend als u tijdens (een deel van) dit debat op de publieke tribune komt zitten. U kunt zich gewoon melden bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer (met een geldig identiteitsbewijs) en daar aangeven dat u komt kijken naar de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.

Ik hou u op de hoogte. Stuur deze mail vooral door naar iedereen waarvan u denkt dat zij deze nieuwsbrief interessant zouden vinden. Samen strijden we voor een goed en geïndexeerd pensioen voor iedere generatie.

Met strijdbare groet namens diverse organisaties,

Bart van Kent
Tweede Kamerlid SP