Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gepensioneerden worden weer achtergesteld (18 okt. 2022)

De minister van Sociale Zaken Carola Schouten schrijft aan de Tweede Kamer:de volgende tekst over een evenwichtige transitie naar het nieuwe stelsel. Lees de onderstaande citaten en huiver.

Bron https://www.rijksoverheid.nl/

“ - Uit de berekeningen blijkt verder dat jongeren (de 25-jarige maatmens) in het verwachte scenario in alle varianten sterk profiteren van de overgang naar het nieuwe contract. In het goedweerscenario kan het verschil ten opzichte van het huidige contract erg groot worden, omdat in het nieuwe contract geen fiscale grens meer zit op de mate van pensioenverhogingen en omdat met een constante premie is gerekend. Hierbij moet worden opgemerkt dat indien dergelijke situaties (van langdurig aanhoudend hoge rendementen) zich voordoen, de centrale partijen mogelijk aanpassingen zullen overwegen ten aanzien van de premiehoogte. Ook in het slecht-weer-scenario zien we dat jongeren er bij de meerderheid van de fondsen op vooruitgaan. Of en in welke mate dit effect optreedt hangt sterk samen met de achterliggende toedelingsregels van beschermingsrendement en overrendement die per fonds zullen verschillen.”

“ - Voor de 45-jarige en 57-jarige maatmensen is zichtbaar dat de verwachte uitkomsten in het nieuwe stelsel relatief lager liggen dan bij de 25-jarige maatmens. Hierbij speelt onder meer dat deze maatmensen de gevolgen ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Bij een van de fondsen blijkt dat de 45- en 57-jarigen bij de huidige invulling er in pensioenverwachting iets op achteruit gaan ten opzichte van ongewijzigde voortzetting van het huidige contract. Dat kan in de praktijk aanleiding zijn voor decentrale partijen om daar bij de invulling van het invaarbesluit expliciet rekening mee te houden, bijvoorbeeld door het vullen van een compensatiedepot ten behoeve van deze doelgroep. In het invaarbesluit dienen zij over compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek afspraken te maken.”

En verderop:

“ - Het probleem van de rentegevoeligheid op één moment van invaren, is minder groot dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Het is belangrijk om bij dit vraagstuk als eerste te benadrukken dat het ook in het nieuwe pensioenstelsel nog steeds draait om de vraag welke pensioenuitkering een deelnemer of pensioengerechtigde naar verwachting krijgt. Weliswaar wordt de opbouw voortaan geregistreerd in de vorm van persoonlijke vermogens, maar uiteindelijk draait het om de pensioenen die worden uitgekeerd. Daarom spelen rentestanden ook in het nieuwe pensioenstelsel nog steeds een rol. Bij een hoge rente kan een hoger pensioen worden uitgekeerd uit het vermogen, bij een lage rente kan een lager pensioen worden uitgekeerd.”

Met deze methodiek van het nieuwe pensioenstelsel kan politiek en overheid aan allerlei knoppen draaien zonder het parlement te hoeven raadplegen als de werkenden weer financieel moeten worden voorgetrokken boven de gepensioneerden. Laat uw onvrede hierover blijken in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert opnieuw over de Wet Toekomst Pensioenen op 19 oktober tussen 10.00 en 14.45 uur.

Het zou ontzettend helpen als u tijdens (een deel van) deze debatten op de publieke tribune komt zitten. Dan kunnen de politici zien over wiens rug zij deze wet door willen drukken. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden, u kunt zich gewoon melden bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer (met een geldig identiteitsbewijs) en daar aangeven dat u komt kijken naar de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.