Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Onze pensioenen zijn slachtoffer van politiek gewenste marktwerking (1 sept. 2022)

De politiek is samen met de top van het bedrijfsleven al jaren bezig om onze solidaire samenleving met een overheid die zorgt voor het algemene belang om te zetten in een land waar de ‘markt’ alles bepalend is voor individuen. Ook als er daarvoor geen markt bestaat of als er een algemeen belang is dat de uitwassen van de markt moet voorkomen of sommige individuen moet beschermen zoals lager opgeleiden. Deze gewenste ‘marktwerking’ als basis voor onze samenleving wordt echter niet openlijk genoemd, maar stiekem ingevoerd met valse argumenten voor de pensioenen. Deze valse argumenten zijn dat ons pensioenstelsel niet meer zou voldoen voor de arbeidsmarkt, dat jongeren benadeeld zouden worden door de ouderen (bekijk deze link), dat voor de jongeren er anders geen pensioen meer beschikbaar zou zijn en tenslotte het omzetten van de solidaire uitkeringsovereenkomst van onze pensioenen in een individuele beschikbare premieregeling. Dat is een financieel product om de verzekeraars te redden van de ondergang met een nieuw verdienmodel ten koste van de huidige opgebouwde pensioenvermogens, zie bijlage. Want het echte pensioenprobleem is de inflatie en daarvoor hoeft ons pensioenstelsel niet te worden gewijzigd.

Het enige echte pensioenprobleem is de rekenrente

Op dit moment ligt de inflatie in Nederland rond de 10%. Dat  de hoogste inflatie sinds 1975. De boodschappen in de supermarkt zijn dit jaar bijna 20% duurder geworden. Gas en licht zijn in prijs verdubbeld. Dat zijn de posten waar mensen met lage inkomens hun geld aan uitgeven. Dat de elektrische auto’s van Tesla goedkoper zijn geworden zorgt misschien wel voor een lagere inflatie, maar daar hebben deze mensen niets aan.

Voor de gepensioneerden betekent het niet alleen 20% koopkrachtverlies over de periode 2008 -  2021 omdat de meeste pensioenen niet zijn geïndexeerd en daar komt nog eens 10% extra bovenop over 2022. Vakbonden lagen er niet van wakker dat gepensioneerden 13 jaren niet werden gecompenseerd, terwijl werkenden werden gecompenseerd met CAO-verhogingen. Nu werkenden door de inflatie worden getroffen is het opeens wel een probleem.

Het nieuwe pensioenstelsel op premiebasis gaat het probleem voor de gepensioneerden niet oplossen. Lees je de wetsartikelen en de Memorie van Toelichting van de Wet Toekomst Pensioen (WTP) eens goed door, dan wordt duidelijk dat de hele wet is geschreven om uw nominale pensioen zeker te stellen. Een nominale (vaste) uitkering die nooit wordt geïndexeerd. Toezichthouder de Nederlandse Bank (DNB) dwingt pensioenfondsen al 13 jaren zich arm te rekenen: fondsen moeten er vanuit gaan dat ze in de toekomst nooit meer rendement maken dan de ‘risico vrije’ rente op staatsleningen. Die rente ligt op dit moment rond de 1%, terwijl de pensioenfondsen de afgelopen 25 jaar gemiddeld meer dan 6% rendement per jaar hebben gemaakt.

Pensioenfondsen hebben altijd de ambitie gehad om de pensioenen bij voldoende middelen te indexeren. Tot 2007 hebben pensioenfondsen de pensioenen ieder jaar aan de inflatie kunnen aanpassen. Sinds 2007 dwingt DNB pensioenfondsen zich arm te rekenen wat betreft hun verplichtingen, om te voorkomen dat de pensioenen nog kunnen worden geïndexeerd.

Terwijl de te ontvangen premies en beleggingen op lange termijn evenals voorheen ruim voldoende zijn om de pensioenen te betalen.

Vakbonden beweren dat de ‘risicovrije rekenrente ‘ in het nieuwe stelsel op premiebasis verdwijnt en dat er dan eerder geïndexeerd kan worden. Niets is minder waar. De ‘risicovrije rente’ verdwijnt niet maar krijgt een andere naam: ‘beschermingsrendement’.  Dat is het rendement dat nodig is voor een nominaal constante uitkering, gebaseerd op een belegging in laag rentende staatsleningen en die brengen zoals hiervoor aangegeven weinig op. Er verandert dus niets.

Het nieuwe stelsel op premiebasis schrijft ook voor dat de pensioenfondsen er van uit moeten gaan dat minstens 65% van het pensioengeld van de gepensioneerden in deze staatsleningen wordt belegd. Daarmee wordt het verwacht rendement op het geld van de gepensioneerden lager dan het rendement dat de pensioenfondsen nu halen. Hoe kun je dan met een structureel lager rendement toch een hoger pensioen krijgen zoals vakbonden beweren.

De DNB doet voorkomen alsof de rente een soort natuurverschijnsel is waar niemand invloed op heeft. De werkelijkheid is dat de rentestand wordt bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de afgelopen jaren de bankbiljettenpers aangezet. Per maand werd 30 tot 60 miljard euro bijgedrukt. Nu verhoogt de ECB de rente om de inflatie te bestrijden. Stijgt de rente dan wordt het  rendement op langlopende staatsleningen lager en zelfs negatief. Daardoor hebben pensioenfondsen het afgelopen half jaar 300 miljard verloren op hun portefeuille met staatsleningen. Die staatsleningen bleken niet ‘risico vrij’ te zijn. In het huidige pensioenstelsel wordt dit verlies door het pensioenvermogen van alle deelnemers gedragen. Maar volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel op premiebasis komt dit verlies vooral bij de gepensioneerden terecht die voor 65% in staatsleningen moeten beleggen.

In het huidige pensioenstelsel kon er de afgelopen 13 jaren niet geïndexeerd worden omdat de rente daalde. In het nieuwe stelsel op premiebasis zullen de gepensioneerden te horen krijgen dat er niet geïndexeerd kan worden omdat door het stijgen van de rente teveel verliezen op hun pensioenbeleggingen zijn geleden.

Het nieuwe stelsel op premiebasis is geen oplossing voor het inflatie probleem, integendeel, het probleem wordt er alleen maar groter door. En het betekent tevens het einde van ons solidaire pensioenstelsel en de overgang naar een individueel financieel product. Laat horen dat u het hiermee niet eens bent. Kom naar de openbare zitting van de Tweede Kamer met minister SZW Schouten op 12 september van 10.00 tot 17.00 uur in de Groen van Pinkstererzaal op het Princes Irenepad 1 in Den Haag (vlak bij station CS). Het debat kan ook op uw PC of TV worden gevolgd via een livestream (www.tweedekamer.nl).

Op 17 september is hierover ook een protestdemonstratie op de Koekamp in Den Haag: (Bekijk de link)
Zie ook deze link met de informatie over de procedure van Pieter Lakeman tegen PME die de SPB steunt.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 1 september 2022