Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Eis afgewezen (21 juni 2022)

Helaas heeft het Hof in Den Haag onze eis afgewezen dat de verplichte buffers voor de pensioenfondsen in onze Pensioenwet die indexatie onmogelijk maken, in strijd zijn met EU-pensioenrecht. De redenering onder deze uitspraak is niet begrijpelijk en is volgens ons onjuist. Daarom wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van cassatie bij de Hoge Raad bekeken. Voor de tekst van de uitspraak van het Hof zie bijlage. We houden u op de hoogte.

→ Bekijk hier de uitspraak