Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Laatste reguliere nieuwsbrief voor het zomerreces. (20 juni 2022)

Een bijzondere gebeurtenis kan leiden tot een breaking news bericht. Een mooie zomer gewenst.

De VVD heeft een algemene ledenvergadering gehouden en daarin werd ook de onderstaande motie over indexeren in de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel besproken. De motie is bedoeld om het taboe van indexeren van pensioenen te doorbreken bij de coalitiepartner VVD.

Motie: Herstel Indexatie Pensioenen II en Zorgvuldige behandeling WTP.

Ingediend op 3 juni 2022 door: het Landelijk Liberaal Senioren Platform Herstel Indexatie Pensioenen (HIP), bij deze vertegenwoordigd door de VVD leden: W. Damme (Noord-Brabant), E. Daae (Wassenaar), K. van Geet (Soest), W.J. Hut (Groningen), P. Klein Heerenbrink (Ommen), E. Hoogland (Den Haag), B. Lashkari (Amersfoort), K. Roskam (Leusden), K. Spaans (Utrecht), J. Thalen (Staphorst), K. Voogt (Hoogland), G. Waanders (Nieuwleusen), G.J. van der Werff (Hoogland), B. van der Woerd (Hoevelaken). Toelichting ter vergadering wordt gegeven door de heer Voogt.

Tekst Motie:

De Algemene Ledenvergadering van de VVD, bijeen op 11 juni 2022 in Halfweg, Roept het hoofdbestuur op onze 2e en 1e Kamerfractie:
1. dringend te vragen een positieve houding aan te nemen tegenover pensioenindexatie voor jongeren en ouderen, totdat daadwerkelijke INVARING van pensioenen (circa 2026) in het nieuwe stelsel (WTP) plaatsvindt;
2. als medewetgever, te vragen deze ingewikkelde wetgevingsoperatie extra zorgvuldig te behandelen, zodat nog voor inwerkingtreding en implementatie van de WTP voor werkgevers, werknemers en gepensioneerden duidelijkheid over het “hoe en waarom” van de pensioenopbouw en pensioenaanspraken bestaat;
3. mee te geven, dat WTP inwerkingtreding per 2023 geen absolute voorwaarde is, als met een zorgvuldige uitwerking van de regelgeving latere pensioenchaos, dossierdrama’s en massaclaims zijn te voorkomen.

Zonder hoofdelijke stemming heeft de VVD fractie van de Tweede Kamer bij monde van de VVD pensioenwoordvoerder de heer Bart Smals deze motie overgenomen en heeft beloofd om de gevraagde acties te zullen inbrengen in het politieke en wetgevingsoverleg van de WTP. Vooral dat indexeren in de transitie periode mogelijk wordt gemaakt in een poging om de koers van de politiek op het pensioendossier te veranderen. De heer Smals verwacht dat behandeling van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel pas in september zal plaatsvinden, omdat het zomerreces van de Tweede Kamer al op 8 juli begint. Het punt is alleen dat de besturen van pensionfondsen beslissen over indexeren of niet. Daartoe dwingen is momenteel niet mogelijk. Maar toevoegingen aan het wetsvoorstel zijn mogelijk zoals het voor pensioenfondsen aantrekkelijk maken om te indexeren zodra financieel mogelijk (‘de wortel’) dan wel onaantrekkelijk te maken om niet te indexeren (‘de stok’). We zullen de voortgang hiervan nauwkeurig volgen.

Dat indexeren onze aandacht nodig heeft, blijkt uit steeds meer détails die bekend worden over het voorgestelde stelsel. Als in ons huidige stelsel een dekkingsgraad van een pensioenfonds 100% is en beslist tot invaren in het nieuwe stelsel, dan zakt door een andere waarderingsmethode de dekkingsgraad automatisch tot 90%. Dat betekent meteen 10% korten op de waarde van ieders pensioen. Een grote schande waarvan veel pensioendeskundigen vinden, dat dit in strijd is met de toezeggingen. Professor Erik Lutjens vraagt zich openlijk af in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer of deze verlaging van pensioenen niet in strijd zijn met EU pensioenrecht.