Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Verslag van zitting bij het Hof Den Haag op 21 april 2022

Voor het Gerechtshof in Den Haag stonden vanmorgen vroeg al circa 100 mensen om steun te betuigen aan de Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant in de procedure tegen de Staat over ons ontwrichte pensioenstelsel. Dat was hartverwarmend. Deze aanloop van de zitting is ook gefilmd door Omroep MAX en zelfs voorzitter Jan Slagter van Omroep MAX was aanwezig om ons te steunen in onze procedure. Datum uitzending is onbekend. De zitting begon te laat, omdat de bodediensten nog niet op orde waren.

Na verloop van tijd mochten wij waren plaatsnemen in de zittingszaal met circa 50 mensen waaronder de filmploeg van Omroep MAX evenals een journalist van de Telegraaf en van het Financieel Dagblad. Nadat de president van het Hof zichzelf en de twee andere rechters had voorgesteld, werd gecontroleerd of de aangekondigde vertegenwoordigers van de eisende partijen en hun advocaten aanwezig waren en dat was uiteraard het geval. Als eerste was onze advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten aan de beurt om de pleitnota voor te lezen,terwijl onze andere advocaat mr. Koen Vermeulen (beiden van GMW Advocaten) toeluisterde. Daarna mocht de advocaat mevr. mr Bitter van de landsadvocaat haar pleitnotitie voorlezen. Daarna mochten beide advocaten commentaar leveren op elkaars standpunt en dat deed onze advocaat Hans van Meerten helder en duidelijk.

Daarna werd de zitting voor een kwartier geschorst. Dat gaf ons team de gelegenheid het geleverde commentaar van de landsadvocaat onderling te bespreken. Na de herstart vroeg het Hof of de partijen nog vragen hadden voor elkaar, maar dat was niet het geval. Vervolgens stelde het Hof slechts één vraag aan de landsadvocaat en werd door de president van het Hof meegedeeld dat de uitspraak op 21 juni a.s. zal plaatsvinden. Gezien de korte duur van de zitting en het ontbreken van vragen van het Hof is de indruk ontstaan dat tijdens de schorsing al een besluit was genomen. Maar welk besluit? Zelf vermoed ik dat er een prejudiciële vraag aan het EU-Hof zal worden gesteld over de uitleg van de niet geheel duidelijke EU-pensioenwetgeving over het geschilpunt. Naderhand is gebleken dat de toegezegde livestreaming van de zitting met Teams een fiasco is geweest en heb ik onmiddellijk daarover een klacht ingediend voor de volgende keer.

Laten we hopen op een voor ons allen gunstige uitspraak op 21 juni a.s.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 21 april 2022