1

Zo luidde de kop van het interview met bestuurder Jos Heuvelman van toezichthouder AFM in een interview in de Telegraaf van 19 maart. Het is verbazingwekkend dat hier een toezichthouder als adviseur of beleidsbepaler optreedt. Datzelfde verwijt trof ook DNB als collega-bedrijf van AFM na een onderzoek daarover.

“Soms lijkt de toezichthouder ook als adviseur of beleidsbepaler te spreken. Ook is het stakeholders soms onduidelijk waarom DNB bij sommige politieke keuzes geen standpunt wil innemen, terwijl bij andere politieke issues DNB juist wel als sturend wordt ervaren. Else Bos, directeur toezicht bij DNB, stelt desgevraagd dat DNB tijdens de besprekingen rond het pensioenakkoord inderdaad afwisselend optrad als toezichthouder en adviseur.” aldus het Financieel Dagblad van 23 maart. Dit is een afkeurenswaardig optreden.

Bovendien blijkt dat het nieuwe pensioen in de praktijk alleen slechter is uit te leggen gezien de complexiteit voor deelnemer en pensioenfonds. Dat schreef het Adviescollege toetsing regeldruk in haar advies aan de minister SZW op 12 februari 2021 (zie bijlage) reeds met wel 13 verbeterpunten, hieronder een paar ervan:
1.2  Het college adviseert om in de toelichting duidelijk te maken of de specifieke risico-, verdelings- en beheersinstrumenten niet te veel afbreuk doen aan de doelen begrijpelijkheid, uitlegbaarheid en transparantie van het nieuwe stelsel.
1.3  Het college adviseert om in de wetgevingsfase deze doelen met behulp van enquêtes, test- en/of praktijkpanels onder burgers te toetsen.”

In datzelfde interview stelde AFM bestuurder Heuvelman:
“Pensioenfondsen moeten veel beter naar hun ’klanten’ luisteren, vindt AFM-bestuurder Jos Heuvelman. Dat is cruciaal als straks €1600 miljard wordt overgeheveld in een nieuw pensioencontract. Tegen die overgang kun je niet persoonlijk in beroep. „Als al die 10 miljoen mensen individueel bezwaar zouden kunnen maken, dan komen we er nooit.”

Een schandelijk standpunt. Nu zijn deelnemers en gepensioneerden geen ‘klanten’ van hun pensioenfonds, maar crediteuren. Want zij hebben een pensioenvordering op hun pensioenfonds die volgens EU recht onder het eigendomsrecht valt. Daarover lopen nu verschillende procedures. En ook over de politieke ontneming van ons huidige bezwaarrecht tegen het ‘invaren’ zullen ongetwijfeld  procedures volgen. Dit is onteigening, dat is onrecht..

Op de vraag of het nieuwe pensioenstelsel straks beter is uit te leggen antwoordt Hevelman:
“In theorie wel. Straks hebben we een premieregeling, waarbij de premie zeker is, maar het pensioen variabel. Een zuivere premieregeling is goed uit te leggen. Als de beurs het goed doet, stijgt je potje hard. In een jaar dat de beurs in elkaar klapt, zakt je potje in elkaar. Sociale partners willen elementen van solidariteit overeind houden. Naarmate je mee- en tegenvallers uitsmeert wordt het minder makkelijk uit te leggen. Dat is niet uit te leggen.

Op de vraag wat is een evenwichtige belangbehartiging antwoordde Heuvelman:
„Tja, goede vraag. Wij zullen als AFM vragen aan het fondsbestuur: kun je het uitleggen aan de deelnemer? Dat is belangrijk.” Kennelijk heeft de toezichthouder geen criteria ter beoordeling van de evenwichtigheid, dat is onacceptabel en slecht voor gepensioneerden. 

Mij geeft dit geen enkel vertrouwen, u wel? De tweet van Martin van Rooijen (EK) als bijlage geeft intussen financiële hoop voor de eventuele overgangsperiode.

ABP verkiezingen Verantwoordingsorgaan
Van 4 t/m 24 april kunt u als ABP gepensioneerde stemmen op een kandidaat van de gepensioneerden. Gevraagd werd om een advies voor een kandidaat en dat is drs. Rob de Brouwer (NBP): https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/stemmen-verantwoordingsorgaan-abp/

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 28 maart 2022

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)