1

VERKIEZINGSSPECIAL

Welke partij is het best voor pensioen en AOW Komende maandag (14 maart ), dinsdag en woensdag mogen we stemmen voor de gemeenteraden. Daar gaat het niet over het pensioeninkomen, doordat de plaatselijke belangen voorop staan. Toch is het van belang in het achterhoofd te houden welke partijen de belangen van senioren het meeste meewegen. In het algemeen: de partijen die een goede zorg het hoogst in het vaandel hebben, trekken die lijn door naar pensioen en AOW.

→ Lees hier het volledige Pensioenbehoud Journaal

Wat is er met uw pensioen aan de hand?

Een gesprek tussen de heer Poet van ‘Red het pensioenstelsel’ en de heer Pens zogenaamd pensioendeskundige van de VVD en adviseur van NN Group over wat aan de hand is met het Nederlands pensioenstelsel.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)