Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe kabinet pensioenindexatie kan oplossen maar niet wil (28 feb. 2022)

De oplossing voor het inhalen van de pensioenindexatie is niet alleen voor de deelnemers en gepensioneerden noodzakelijk en gunstig, maar ook voor de overheid zelf evenals de Nederlandse economie.

 

 De belangrijkste reden is dat het kabinet Rutte met de overheid als grootste werkgever van Nederland met het ABP koste wat het kost een einde wil maken aan de huidige uitkerings-overeenkomst en een veel slechtere beschikbare premieregeling wil invoeren. Reden? Dan krijgen de insolvabele verzekeraars een nieuw verdienmodel met het beheer van de pensioenvermogens en hoeven zij niet nogmaals te worden gered zoals in 2008. Dat heet ‘marktwerking’ met individuele regelingen in plaats van collectieve regelingen zoals ons pensioenstelsel. Dan kunnen de commerciële verzekeraars gaan concurreren met de betere pensioenen van de non-profit pensioenfondsen door hun door EIOPA (EU) voor 2022 opgegeven vaste rekenrente van 3,45% dan de door DNB opgegeven variabele rekenrente voor pensioenfondsen van gemiddeld slechts 0,6%. Een harmonisatie van de rekenrente in de EU wordt door Nederland al vele jaren tegengehouden bij EIOPA. Zie overzicht 2017.

 

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 28 februari 2022