Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Manifestatie met pensioenprotest in Utrecht op 12 februari

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en goed georganiseerde dag in Utrecht. Er waren meer dan 5100 aanmeldingen en aanwezig meer dan 3000 volgens de politie.
Terugzien van de manifestatie in deze 40 minuten durende samenvatting via YouTube.
De zender RTV Utrecht heeft ook een artikel over de manifestatie op haar website geplaatst, zie de link www.rtvutrecht.nl/nieuws/ 

EenVandaag van NPO1 was ook aanwezig en maakte dit verslag op TV, zie de link www.nos.nl/ 
De reactie hierop van Wilma Berkhout, een van de sprekers namens de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen en evenals de Stichting Pensioenbehoud een van de zes oprichters van het platform Samen voor een eerlijk pensioen, luidt: “Kijk naar dit bericht. Het klopt niet en het wordt gebagatelliseerd. Honderden is duizenden en bij deze zin van de NOS kun je alleen maar misselijk worden." De door de NOS gevraagde commentator Kapelle van AEGON (!) vertelt een grote onwaarheid dat indexatie ten koste gaat van de jongeren.


Een andere reactie van een begunstiger/donateur van de Stichting Pensioenbehoud aanwezig op de manifestatie aan de redactie van EenVandaag wil ik u niet onthouden:
Geachte redactie!

Zaterdagavond jl. heb ik gekeken naar jullie uitzending over de protestdemonstratie in Utrecht. Ik was erg blij dat jullie dit item oppakten, omdat heel veel gepensioneerden te maken hebben met het achterwege laten van de indexering van aanvullende pensioenen. Dit gebeurt al vele jaren en bijna heel Nederland tast in het duister over de beweegreden daartoe.

Jullie lieten een pensioenexpert (van de particuliere verzekeraar Aegon) aan het woord, die vrij eenzijdig uitlegde dat vermogens van pensioenfondsen moeten overeenstemmen met verplichtingen. Op zich een waarheid als een koe. Maar haal daar als expert dan ook het astronomische bedrag aan vermogen van alle pensioenfondsen bij: meer dan 2000 miljard Euro en de forse rendementen bij pensioenfondsen, die dit bedrag nog eens jaarlijks met 100 miljoen Euro verhogen!
De kernvraag kwam niet aan de orde: waarom mogen particuliere verzekeraars rekenen met een rekenrente van 3.45% en pensioenfondsen met een rekenrente van 0.6%. Terwijl dit qua verplichtingen, garantie (particuliere verzekeraar) of niet garantie (pensioenfonds) strikt genomen juist andersom zou behoren te zijn.

Ter oriëntering stuur ik jullie een kopie van mijn brief van 12 januari 2022 aan de directie van de DNB. Ik wacht nog op antwoord.

Ik twijfel er niet aan, dat de redactie nog wel een keer op dit onderwerp terugkomt, gezien de onrust onder gepensioneerden over de AOW kwestie, maar nog meer over het niet indexeren van aanvullende pensioenen. Daar zit de echte verarming van pensioengerechtigden met zo'n 25% aan minder koopkracht. Met het oog op een mogelijk vervolg op dit pensioenitem neem ik contact op met jullie als redactie.

Met een vriendelijke groet,
Koos Voogt

 

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 14 februari 2022