Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Pensioenjournaal Stichting Pensioenbehoud, januari 2022

Politiek ruïneert ons pensioen In 2004 zei de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Mark Rutte, “dat ons pensioen bij de pensioen- fondsen onvoorwaardelijk is”. Die onwaarheid is de basis geworden voor de Pensioenwet 2007. Op basis daarvan is een Financieel Toetsingskader geformuleerd, dat pensioen- fondsen verplicht gebruik te maken van de “risicovrije” rekenrente, in plaats van maximaal 4%.

→ Lees hier het hele Pensioenjournaal Stichting Pensioenbehoud, januari 2022