Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Ingezonden brief van dr. ir. Cornelis Spaans over pensioen (24 jan. 2022)

Over het White paper liberale pensioenschets: Zonder dat men ooit goede  informatie aan de gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden heeft gegeven, wordt steeds duidelijker dat er liberale gedachten en persoonlijke verantwoordelijkheid in het nieuwe pensioenstelsel een grote rol gaan spelen. De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat heel veel liberalisering tot verkeerde uitkomsten heeft geleid. Het wordt dan ook tijd tot bezinning. Als ik naar mijn eigen werkzame leven kijk, en ik kan nu terugkijken, dan weet ik dat ik hard gewerkt heb, mij bijzonder heb geïnteresseerd voor mijn werk, carrière heb gemaakt, en wel wist dat er een goed pensioen uit zou komen in het oude systeem, maar heb me daar nooit druk over gemaakt. Ik heb er nooit echt in verdiept. Ik had er gewoon de tijd niet voor, dat deed mijn pensioenfonds wel voor mij. Die interesse, dat begon pas toen ik merkte dat dat systeem geleidelijk aan kapot gemaakt werd. Ik denk dat al die pogingen om de mensen persoonlijk verantwoordelijk te maken voor hun pensioen, en eigen potjes toe te kennen, misschien voor enkelen van belang is. Mensen die hard werken en zich inzetten voor hun vak en bedrijf zijn niet zo met pensioenen bezig. De tijd ontbreekt hun.

Dat blijkt ook steeds omdat vele gepensioneerden nog steeds niet snappen wat er met hun pensioenen aan de hand is, wat er vernield is, wat er fout gegaan is, wat er gekort is, waarom dat allemaal gebeurd is. Wat heeft het voor zin om alles te individualiseren en afhankelijk te maken van de situatie op de markt. Iedereen was heel tevreden, en het systeem werkte perfect totdat DNB en Koolmees zich ermee gingen bemoeien. Het wreekt zich ook dat er te weinig technische specialisten in de Tweede Kamer zitten. Ik ben ingenieur, en als er een mooi ontwerp voor een brug ligt, en ik ga uitrekenen hoeveel ton staal daarvoor nodig is, en uit mijn rekensom komt dat daar 100.000 miljoen ton staal voor nodig is, meer staal dan over de hele wereld per jaar geproduceerd wordt, dan ga ik nadenken of mijn sommetje soms fouten bevat. Dan ga ik niet dat mooie brugontwerp weggooien en een ander soort brug construeren, maar ga ik de fout uit mijn berekening halen zodat er het juiste antwoord uitkomt.

Zo niet DNB en Koolmees, die gaan stug door met de berekening die volkomen op de klippen loopt. Die de gepensioneerden ernstig benadeeld terwijl het geld tegen de plinten op klotst, en de reserves tot astronomische hoogten stijgen. Bovendien gaan ze uitsluitend uit van de ultra korte termijn, kortom de dagrente om daarmee de ultra lange termijn, 60 jaar of zo, te berekenen. Ze maken geen enkele inschatting van de situatie op de markten op de lange termijn, bijvoorbeeld dat toch zeker de normale rente weer zal terugkomen zodra de gigantische uitgaven van de ECB gaan stoppen en de inflatie weer toeneemt. Iedere ingenieur kijkt bij het bouwen van een brug hoeveel jaren deze mee zal gaan, hoe de toekomst is, en bouwt de brug zodanig dat een zekere slijtage en roestvorming deze niet doet instorten. Als een ingenieur een brug bouwt kijkt hij niet naar de hedendaagse toestand van vandaag, maar kijkt over die termijn heen, en houdt daar rekening mee. Zo niet DNB en Koolmees. Blind en doof..

Een ingenieur laat zijn berekeningen altijd controleren, door anderen ook doorrekenen, luistert naar kritiek en verbeteringen. Zo niet DNB en Koolmees. Zij koesteren hun berekening en komen niet op het idee dat er weleens een foutje in zou kunnen zitten door te kijken naar de uitkomsten ervan. En nu ons goede werkzame systeem kapotgemaakt is, doet men net of dat door dat systeem komt dat indexeren niet mogelijk was terwijl de schuld daarvan geheel bij DNB en Koolmees ligt, en gooit men het systeem weg en begint aan iets heel nieuws waarvan de toekomst zeer onzeker is. Liberalisme waar maar weinig mensen echt wat aan hebben, waar niemand echt mee gebaat is, en waar ouderen door getroffen worden, met een variabel inkomen. En tot mijn verbazing holt iedereen daar nu weer achteraan, als een kip zonder kop.

Cornelis Spaans

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 24 januari 2022