1

In het begin van deze eeuw hebben de Ministers van Financiën vastgesteld dat onze commerciële verzekeringsmaatschappijen in zwaar weer terecht waren gekomen en moesten worden gered. De oorzaak was dat levensverzekeringen steeds minder werden verkocht (woekerpolissen!), de schadeverzekeringen waren structureel verlieslatend en de zorgverzekeringen werden afgeknepen door de overheid, omdat winsten niet mochten worden uitgekeerd. Dus bleven alleen de premie pensioenregelingen als financieel pensioenproduct voor de verzekeraars over. Daaraan neemt nu maar één op de tien werknemers deel voor hun pensioen. De andere negen op de tien werknemers bouwen hun pensioen op bij de pensioenfondsen. Pensioenfondsen halen als non-profit stichtingen prima rendementen op de ingelegde premies van gemiddeld 7% per jaar. Daar de uitkeringen altijd aanzienlijk lager waren dan de rendementen ontstonden bij de pensioenfondsen enorme reserves  aan pensioenkapitaal bedoeld om de pensioenen te indexeren.

Politici bedachten toen een mogelijkheid om verzekeraars toegang te verschaffen tot dit pensioenkapitaal. Dat was de Pensioenwet met het Financieel Toetsingskader (rekenregels) die in 2007 in werking trad. De toen bedachte truc is om de voor 2007 vaste 4% rekenrente voor de premies van pensioenfondsen te handhaven op een verlaagd rendement en de rekenrente voor de verplichtingen op variabele marktwaarde. DNB heeft de marktwaarde onterecht omgezet in marktrente. Dat was niet direct een probleem, maar na de wereldwijde financiële crisis in 2008 daalde de Rentetermijnstructuur (RTS) als rekenrente van ruim 4% heel snel tot de huidige 0,3% waardoor de verplichtingen werden opgeblazen tot astronomische hoogte. Indexatie is daarom in het algemeen sinds 13 jaar niet meer uitgevoerd en hebben zelfs kortingen in 2013 en 2014 plaatsgevonden. Verzekeraars hadden daar geen last van.

Verzekeraars hebben echter een eigen rekenrente (RenteTermijnStructuur) van destijds 4,2% en dat percentage is in 2020 gezakt tot 3,75% en in 2021 nog altijd tot 3,60% (par. 2.3.5 van DNB Toelichting bij invullen verzekeringsstaten van 11-01-2020). Waarom mogen verzekeraars 3,60% gebruiken voor hun polissen zonder kortingsmogelijkheid en moeten pensioenfondsen met de kortingsmogelijkheid voor deze verplichtingen 0,3% toepassen? Omdat als verzekeraars ook 0,3% moeten gaan gebruiken zij dan meteen failliet gaan. Daarom wil de politiek met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) onze sociale uitkeringsregelingen omzetten in premieregelingen als financieel product van de verzekeraars zonder onze huidige vaste uitkering. Dan kunnen verzekeraars de pensioenfondsen gaan beconcurreren en een deel van ons opgespaarde pensioenkapitaal gaan beheren tegen ongetwijfeld hoge commerciële tarieven. Dat heeft ons het verleden geleerd.

In een presentatie van verzekeraar NN aan beleggers (Bekijk artikel) belooft deze truc een gouden greep te zijn:

NN Group ziet de Nederlandse pensioenmarkt voor verzekeraars verdubbelen in het nieuwe pensioenstelsel en verwacht daarvan te kunnen profiteren door zijn sterke marktpositie. Dat bleek donderdag uit een presentatie van de verzekeraar over zijn groeimogelijkheden.
Bedrijfspensioenfondsen zullen straks zowel de oude aanspraken op een vaste uitkering moeten handhaven, als de nieuwe ‘defined contribution’-regelingen uitvoeren, die geen vaste uitkering beloven. In dat laatste segment zijn verzekeraars meer bedreven en het is voor hen ook aantrekkelijk, omdat er relatief weinig kapitaal voor toekomstige verplichtingen hoeft te worden aangehouden. Dus dat kan dan worden uitgekeerd aan aandeelhouders.
Verzekeraars richten zich op de ruim honderd pensioenfondsen van afzonderlijke bedrijven met een beheerd vermogen van zo'n 350 miljard euro. De verzekeraar ziet zijn beheerd vermogen in defined contribution tussen nu en eind 2025 toenemen met zeker 5 miljard euro tot 32 miljard. Daarop kan een operationele winstmarge van 15 tot 20 basispunten netto worden behaald.

Deze pensioenomzetting door verzekeraars wordt mogelijk gemaakt door de politiek. Wij verwachten dat de rechter ons zal beschermen tegen dit verlies van het vaste pensioen.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 6 december 2021

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)