1

Beste begunstiger,

In de vorige nieuwsbrief werd hoogleraar economie en oud-minister Eduard Bomhoff geciteerd met zijn standpunt dat er fouten zijn gemaakt in de modellen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau voor het pensioenbeleid. „Daardoor is veel schade aangericht. Het is niet te laat om daarop terug te komen.” De gemaakte fouten zijn erkend door het CPB, dus dat moet consequenties krijgen en daaraan trachten wij een bijdrage te leveren.


Maar er blijken meer fouten te zijn gemaakt. Senator Martin van Rooijen (50OLUS) stelde op 15 juni 2021 in het Algemeen Overleg (Eerste Kamerstuk 32 043, nr. AT) de vraag aan toenmalig minister Koolmees of inhaalindexatie van 20% kan worden doorgevoerd. De senator Martin stelde dat het inhalen van de gemiste indexatie een bedrag van € 37 miljard kost (pag. 27). Minister Koolmees antwoorde daarop “(…) scheelt 20% indexatieachterstand, jaar op jaar, misschien wel 30 procentpunt op de vermogens. Dat gaat niet over 37 miljard, maar over een paar honderd miljard.”

Die uitspraak is gebleken onjuist te zijn (zie de onderstaande figuur evenals de bijlage)

image001

Een heel goede rekenaar op pensioengebied heeft in de bovenstaande grafiek de hoogte van de inhaalindexatie sinds 2008 berekend en grafisch weer gegeven. De inhaalindexatie bedraagt maximaal € 60 miljard omdat een aantal pensioenfondsen soms wel hebben geïndexeerd. Dat betekent in totaal (veel) minder dan € 100 miljard aan kosten voor inhaalindexatie voor deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden terwijl er bijna € 2.000 miljard pensioenvermogen beschikbaar is. Minister, direct die inhaalindexatie mogelijk maken van ons eigen geld. Dat zal ook de economie een impuls geven.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 18 oktober 2021

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)