Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Wat De Nederlandsche Bank heeft verwoest is niet om te lachen (4 okt. 2021)

Beste begunstiger,
Hoogleraar economie en oud-minister Eduard Bomhoff stelt in zijn opinie dat er fouten zijn gemaakt in de modellen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau voor het pensioenbeleid. „Daardoor is veel schade aangericht. Het is niet te laat om daarop terug te komen.”

„In 2004 besloot de Tweede Kamer om toezicht op de pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank (DNB) onder te brengen. Enige argument: besparing op de kosten van het toezicht. De Kamerleden wisten toen niet dat DNB ook de stijl van het toezicht grondig zou veranderen, en niet in een goede richting. President Nout Wellink gaf de leiding in handen van een team juristen en nu, zeventien jaar verder, weten we waar dat toe heeft geleid.”“Prima dat DNB nagaat of aspirant-bestuurders van pensioenfondsen van goed gedrag zijn en altijd hun belasting hebben betaald. Maar DNB gaat ook nog psychologisch amateuren en wil weten: : ’Kunt u een recente situatie schetsen waarin u kritisch en vasthoudend was?’ En: ’Wat zijn uw valkuilen?’”

“Deze pretenties bij toezicht op personen kunnen we met een glimlach afdoen, maar wat de juristen bij DNB hebben verwoest bij het toezicht op de beleggingen, is niet om te lachen – vraag het de gepensioneerden bij ABP en al die andere fondsen die volgend jaar 20 procent achterstand op de geldontwaarding hebben opgelopen.”

“In het kielzog van alle andere economen die hebben geprotesteerd tegen het verlagen en bevriezen van de pensioenen, heb ik eens grondig gekeken naar de rekenmodellen waar de juristen zich op baseren. Prof. Werker (Tilburg) heeft in opdracht van DNB het rekenmodel ontwikkeld voor de rente en de aandelenkoersen waarmee de pensioenfondsen nu iedere drie maanden een risicoanalyse moeten doen met scenario’s voor zestig jaar. In correspondentie hebben het Centraal Planbureau (CPB, dat een eerdere versie maakte) en Werker nu toegegeven wat ontbreekt in hun scenario’s, waardoor ze veel te omineus (negatief) uitvallen voor de beleggingen in aandelen.”

“De foute scenario’s zijn van de laatste jaren; daarvoor heeft DNB de pensioenfondsen in een wurggreep gehouden door een extreem lage rekenrente verplicht op te leggen. Ter verdediging verscheen één internationaal artikel, maar wie dat leest ziet dat het handelt over mogelijke faillissementen van pensioenfondsen in Californië, en of de pensioengerechtigden bij zo’n faillissement vóór of na andere crediteuren in de rij staan. Focus is op de passiva op de balans in een juridisch regime waar pensioenfondsen óf alles uitbetalen wat ze hebben beloofd, óf failliet gaan.”

“De juristen van DNB willen ons meer flexibel systeem vervangen door een veel slechter stelsel waarin absolute zekerheid wordt gekocht met heel veel lagere pensioenen. Hun ondeskundige maar tegelijk arrogante attitude – wij zijn onafhankelijk dus we staan boven elke discussie – heeft al veel schade aangericht. Na zeventien jaar ervaring met de juristen van DNB weten we dat de fusie van 2004 niet goed heeft gewerkt. Het is niet te laat om daarop terug te komen.”

In de Eerste Kamer zijn hierover al vragen gesteld. Het is afwachten hetgeen minister Koolmees zal antwoorden. De gemaakte fouten zijn erkend, dus dat moet consequenties krijgen. Zie ook de bijlage van SamenVoorEenEerlijkPensioen.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 4 oktober 2021