Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Haal de pensioenen weer weg bij De Nederlandsche Bank (20 sept 2021)

Beste begunstiger,

Prof. Eduard Bomhoff laat in Wynia’s Week van 11 september in een krachtig betoog zien hoeveel schade DNB heeft aangericht bij de pensioengerechtigden.
De moderne wetenschappelijke inzichten leveren duidelijkheid over rendementen op de aandelenbeurs op de langere termijn. Een zorgvuldige schatting voor 16 landen (Federal Reserve Bank of San Francisco | The Rate of Return on Everything, 1870–2015 (frbsf.org) laat zien dat aandelen per jaar gemiddeld 5 procent extra opbrengen in vergelijking met staatsschuld. Waarom doen aandelen het zo veel beter? De aandelenbeurs heeft een veel grotere onzekerheid van jaar tot jaar met een standaard afwijking van bijna 20 procent.
Geen van de 16 onderzochte landen heeft ooit zo’n groot verlies laten zien op de heel lange termijn als waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. De uitzonderingen in de geschiedenis komen voor rekening van Lenin (Rusland) en Khomeini (Iran) waar certificaten van aandelen na de revolutie alleen nog waarde hadden op het toilet.

Conclusie: er moet iets ontbreken in deze theoretische benadering dat wel een rol speelt in de echte economie. We zien te vaak dat lange-termijn beleggers in deze hypothetische scenario’s bezwijken door extreem slechte uitkomsten. Dat ontbrekende ‘iets’ is er inderdaad, volgens Nobelprijswinnaar Robert Shiller de winsten van de bedrijven en volgens Nobelprijswinnaar Eugene Fama de dividenden.
Want er zijn drie ‘ankers’ in de economie: de gemiddelde beursgenoteerde onderneming herstelt zich na een slechte periode, gaat weer winst maken en krijgt dan ook een betere koers. Dividenden en de omvang van de economie zijn ook gerelateerd aan de beurs, want bij een groeiende economie horen op termijn ook betere koersen.

Daarom is er nog nooit een periode geweest met verlies op aandelen na 60 jaar, omdat er ook nog nooit een moderne economie is geweest met zo’n extreme dynamiek. Dus is het onzin om scenario’s voor de aandelenbeurs door te rekenen zonder daar een of meer ‘ankers’ in op te nemen. Maar die verliezen zijn buiten revoluties zoals in Rusland en Iran nooit vertoond.

Hoe beoordelen we DNB?
DNB werd na 2008 steeds enthousiaster over een ander systeem, waarbij pensioenfondsen nog meer in staatsschuld beleggen en dan bij pensionering iets aanbieden dat lijkt op een annuïteit. Dat onzalige plan werd doorgerekend door het Centraal Planbureau. De CPB-auteur van die berekening hield aanvankelijk tegen mij vol dat hij wel rekening had gehouden met de ‘ankers’ door middel van de statistische techniek van het ‘Kalman Filter’.

De CPB-auteur gaf dat vorige maand prijzenswaardig toe geen ankers te hebben gebruikt , maar toen was het kwaad al geschied: minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gebruikte dit foute rekenmodel om de Kamer uit te leggen dat de laag-renderende financiering met staatsschuld die DNB wenst vanwege de CPB-berekening ook zijn voorkeur heeft. Ook prof. Bas Werker maakte dezelfde fout met zijn rekenmodellen waarmee pensioenfondsen 60 jaar vooruit moeten rekenen. Daardoor spuit de computer te vaak idiote uitkomsten uit die we in de echte wereld nog nooit hebben gezien, maar die nu wel door DNB worden misbruikt om de pensioenfondsen nog verder weg te duwen van beleggingen in aandelen. DNB is geheel ontspoort om staatsschuld goedkoop te kunnen financieren door pensioenfondsen. Tweede Kamer vragen worden dan ook verwacht.

Voor het gehele artikel zie https://www.wyniasweek.nl/haal-de-pensioenen-weer-weg-bij-de-nederlandsche-bank/

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 15 september 2021