Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Memorie van Grieven wordt komende week verzonden (5 juli 2021)

Beste begunstiger,
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerstop. Mocht er ‘breaking nieuws’ zijn dan hoort u dat. Eind deze week zal de Memorie van Grieven in onze procedure tegen de Staat door onze advocaten aan het Hof in Den Haag worden aangeboden. Dan is het afwachten op een reactie van de Staat en daarna op de datum van de zitting die door het Hof wordt bepaald.

De AFM heeft een Sectorbeeld pensioenen over 2019 opgesteld (zie bijlage). Zie enige cijfers daaruit.
De totale waarde van de tweede pijler pensioenen eind 2019 is € 1.645 miljard.

De AFM onderscheidt in dit Sectorbeeld twee fasen: (1) de opbouwfase, dat wil zeggen de periode tot aan de pensioendatum waarin een (gewezen) deelnemer pensioen opbouwt; en (2) de uitkeringsfase, dat wil zeggen de periode waarin een pensioengerechtigde een pensioenuitkering ontvangt. De totale waarde van de opbouwfase bedraagt € 1.085 miljard, waarvan het grootste gedeelte (90%) bij pensioenfondsen wordt opgebouwd. De waarde bij een pensioenaanspraak (zoals bij een uitkeringsovereenkomst) gaat om de technische voorziening. Het gaat hierbij om premie-, kapitaal-en uitkeringsovereenkomsten. Zie figuur 2a en 2c die zijn berekend met de onjuiste rekenrente.

4 7 2021 image001

4 7 2021 image002

4 7 2021 image003

Er zijn ruim zes miljoen pensioengerechtigden in Nederland, waarvan ongeveer 4,5 miljoen een ouderdomspensioen ontvangt en één miljoen een partnerpensioen. Bijna twee derde van de zes miljoen pensioengerechtigden krijgt de uitkering van een pensioenfonds, dat is bijna 4 miljoen. Zie figuur 3c. Het blijkt dat bijna negen van de tien pensioengerechtigden een uitkering ontvangt van één van de 10% grootste aanbieders. Hieruit blijkt wel het zeer grote belang van het behoud van onze uitkeringsovereenkomst en het enorme pensioenvermogen dat daarvoor bijeen is gespaard.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 5 juli 2021