1

Beste begunstiger,
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerstop. Mocht er ‘breaking nieuws’ zijn dan hoort u dat. Eind deze week zal de Memorie van Grieven in onze procedure tegen de Staat door onze advocaten aan het Hof in Den Haag worden aangeboden. Dan is het afwachten op een reactie van de Staat en daarna op de datum van de zitting die door het Hof wordt bepaald.

De AFM heeft een Sectorbeeld pensioenen over 2019 opgesteld (zie bijlage). Zie enige cijfers daaruit.
De totale waarde van de tweede pijler pensioenen eind 2019 is € 1.645 miljard.

De AFM onderscheidt in dit Sectorbeeld twee fasen: (1) de opbouwfase, dat wil zeggen de periode tot aan de pensioendatum waarin een (gewezen) deelnemer pensioen opbouwt; en (2) de uitkeringsfase, dat wil zeggen de periode waarin een pensioengerechtigde een pensioenuitkering ontvangt. De totale waarde van de opbouwfase bedraagt € 1.085 miljard, waarvan het grootste gedeelte (90%) bij pensioenfondsen wordt opgebouwd. De waarde bij een pensioenaanspraak (zoals bij een uitkeringsovereenkomst) gaat om de technische voorziening. Het gaat hierbij om premie-, kapitaal-en uitkeringsovereenkomsten. Zie figuur 2a en 2c die zijn berekend met de onjuiste rekenrente.

4 7 2021 image001

4 7 2021 image002

4 7 2021 image003

Er zijn ruim zes miljoen pensioengerechtigden in Nederland, waarvan ongeveer 4,5 miljoen een ouderdomspensioen ontvangt en één miljoen een partnerpensioen. Bijna twee derde van de zes miljoen pensioengerechtigden krijgt de uitkering van een pensioenfonds, dat is bijna 4 miljoen. Zie figuur 3c. Het blijkt dat bijna negen van de tien pensioengerechtigden een uitkering ontvangt van één van de 10% grootste aanbieders. Hieruit blijkt wel het zeer grote belang van het behoud van onze uitkeringsovereenkomst en het enorme pensioenvermogen dat daarvoor bijeen is gespaard.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 5 juli 2021

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)