1

De European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) probeert een meer geharmoniseerd Europees toezichtskader te ontwikkelen. Dat stuit op hevige Nederlandse weerstand, berichtte Pensioen Pro onlangs: ‘Pensioenfondsen storen zich aan de harmonisatiedrift van EIOPA’, luidde de kop.
Deze boodschap kwam echter van de belangenorganisatie, de Pensioenfederatie. Pensioenfondsen zouden echter blij moeten zijn met het beleid van EIOPA, omdat hun inzet van groot belang is voor deelnemers en gepensioneerden om weer een normaal geïndexeerd pensioen te kunnen krijgen. Want pensioenfondsen zijn er voor de deelnemers en gepensioneerden en niet andersom.

Wat is ons belang
In Nederland schrijft de Pensioenwet voor dat de balanswaarde van de verplichtingen van een pensioenfonds met een risicovrije rente moet worden berekend. Dat is omdat DNB onterecht uitgaat van garanties door pensioenfondsen omdat de risico’s voor de pensioenfondsen zouden zijn. Hoe lager die marktrente, hoe hoger de balanswaarde van de uitkeringen worden en dus hoe lager de dekkingsgraad. In België bijvoorbeeld is dat wel eerlijk geregeld voor deelnemers en gepensioneerden in hun pensioenfonds. Daar wordt prudent rekening gehouden met verwacht rendement en dat geeft een hogere rekenrente dat de in Nederland door DNB opgelegde veel te lage rekenrente voor Nederlandse pensioenfondsen.

Hogere dekkingsgraad
Het verschil in rekenrente tussen België en Nederland is cruciaal. Het betekent dat pensioenfondsen met dezelfde pensioenverplichtingen in België toch een aanzienlijk hogere dekkingsgraad hebben dan Nederlandse fondsen. Dat is vreemd, want is België komen alle risico’s van het pensioenfonds ten laste van de werkgever en dus niet van het Belgische pensioenfonds. In Nederland komen alle risico’s van het pensioenfonds ten laste van deelnemers en gepensioneerden en zijn de risico’s dus ook niet voor de pensioenfondsen. Waarom dan toch een verschillende rekenrente met daardoor hogere buffers? Daar is geen logische of actuariële verklaring voor en daarom voeren wij als Stichting Pensioenbehoud samen met KBO-Brabant een procedure tegen de Staat om de wettelijke eis van extra buffers afgeschaft te krijgen, zodat weer kan worden geïndexeerd. Steun ons in deze procedure met een donatie.

Steun voor EIOPA
EIOPA wil daarom de rekenrente harmoniseren voor het contant maken van de verplichtingen bij pensioenfondsen in de EU die de risico’s niet zelf dragen. Indien pensioenfondsen wel de risico’s zelf zouden dragen, dan geldt een lagere rekenrente met de verplichting om buffers aan te houden. Het beleid van EIOPA is om het toezichtsregime van toezichthouders als DNB op EU pensioenfondsen in lijn te brengen met de eisen in de EU pensioenwetgeving van de IORP II - richtlijn die uitgaat van rendement. DNB moet dan stoppen met de onjuiste uitleg van de richtlijn.  Die onjuiste uitleg benadeelt de Nederlandse deelnemer en gepensioneerde. Om die reden steunen wij het streven van EIOPA tot harmonisatie.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 7 juni 2021

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)