Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Fiscalisering AOW (12 april 2021)

Beste begunstiger/donateur,

Er is nog een verlies aan koopkracht van ons pensioen als gepensioneerde voorgesteld in de verkiezingsprogramma’s voor 2021: de fiscalisering van onze AOW-uitkering.

Wat betekent fiscalisering AOW?

Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, ofwel uit de belasting. Dit betekent dat de AOW-premies, die nu alleen door werkenden worden betaald, worden aangevuld door extra belastingheffing bij gepensioneerden. Gepensioneerden betalen nu in de eerste twee belastingschijven geen AOW-premie (17,9%). Het is de bedoeling om het belastingtarief voor gepensioneerden in 18 jaar tijd jaarlijks te verhogen met 1% van nul procent tot 17,9%. Dat zal voor de gepensioneerden leiden tot een inkomensachteruitgang tot bijna 20 procent (berekend door het Centraal Planbureau). Een stille beroving en een geniepige nivellering van koopkracht van inkomens.

Hoe zit het precies met de fiscalisering?

De AOW-premie gaat deze kabinetsperiode met 1% per jaar omlaag. Aan de andere kant gaat het belastingtarief in de belastingschijven 1 en 2 met datzelfde percentage omhoog. Gepensioneerden met AOW en een aanvullend pensioen tot € 18.000 zullen er daarbij niet op achteruit gaan, want zij worden gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats door een verhoging van de AOW (vanwege de netto koppeling aan het netto minimumloon) en een ‘pensioentoeslag’. Hierdoor worden ouderen met een aanvullend pensioen tot € 18.000 volledig gecompenseerd in deze verschuiving van premieheffing  naar belastingheffing. Vanaf een aanvullend pensioen van € 18.000 gaan gepensioneerden ten opzichte van nu wel meer bijdragen aan de AOW. Zie ook het artikel van Martin van Rooijen hierover: Lees het bericht op Pensioenbelangen.nl

De AOW feiten

Aantal AOW-ers bedraagt in 2019 in totaal 3.500.000 personen (3,5 miljoen).

De AOW uitgaven bedragen € 41.000.000.000,- per jaar (€ 41 miljard).

De AOW inkomsten via premieheffing bedraagt 53% en via financiering door belastingheffing 47%.

Bron: SVB-Jaarverslag-2019


De pensioenfondsen kunnen al jaren de pensioenen van jong en oud eenvoudig indexeren, daar zijn genoeg inkomsten voor uit de premies en de rendementen van de beleggingen. Maar het is de rekenrente voor de pensioenen die niet juist is. Dat moet veranderen: indexeren van ons pensioen moet direct worden hervat. Zeker nu de fiscalisering van de AOW haar intrede dreigt te gaan doen. Mee eens? teken s.v.p. de petitie op https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/

 

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 12 april 2021