Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Deze overgenomen blog is van Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, over het gevraagde onderzoek naar ons huidig pensioenstelsel van 4 maart 2021 (29 maart 2021)

Beste begunstiger/donateur,

‘Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen’

“Heeft u het ook gezien? Het televisie-consumentenprogramma Radar dat onlangs inging op het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix eind 2020? De financiële gevolgen voor de 45.000 polishouders zijn groot. Kunnen ze hun uitvaart of levensonderhoud blijven betalen? Was dit faillissement te voorkomen geweest door de overheid en door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)? Waarom is in 2019 in Nederland het financiële vangnet – de opvangregeling voor verzekeraars – afgeschaft, terwijl er in Europa allerlei garantieregelingen bestaan om consumenten te beschermen als een verzekeraar failliet gaat?Ik schrok van de uitzending. En eigenlijk toch ook weer niet. Immers, in 2014 al verscheen een alarmerend rapport van DNB over de branche van levensverzekeraars. Daarin viel te lezen: “Het aandeel levenspolissen in de branche was ooit goed voor de helft van de premieomzet, maar dreigt op te drogen”. De reactie daarop destijds van het Verbond van Verzekeraars: “De levensverzekeraars zien nieuwe kansen in de collectieve pensioenmarkt”. En inderdaad, in mei 2019 – vlak voor de totstandkoming van het pensioenakkoord – verwachtte de grootste verzekeraar van ons land: “flink te kunnen profiteren van de hervorming van het pensioenstelsel”.

Nu de eerste verzekeraar daadwerkelijk is omgevallen, vraag ik me af of de zwakke positie van levensverzekeraars de wérkelijke reden zou kunnen zijn voor het hervormen van het allerbeste pensioenstelsel ter wereld.

Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen, zoals ook door KBO-Brabant bepleit. Sterker: politieke partijen zouden daar zélf op moeten staan. Er zijn onderzoeken voor minder geweest; een koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen van 20 tot 25% voor miljoenen werknemers en gepensioneerden is niet mis!
Helaas staan de meeste politieke partijen nog niet te trappelen voor een dergelijk onderzoek, zelfs niet in de doorgaans beloftevolle weken voor de verkiezingen van een nieuwe Tweede Kamer. Er vallen nog heel wat lessen te trekken uit de toeslagenaffaire.”
Voor de brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2021 zie hier het bericht op deze site.

De pensioenfondsen kunnen al jaren de pensioenen van jong en oud eenvoudig indexeren, daar zijn genoeg inkomsten voor uit de premies en de rendementen van de beleggingen. Maar het is de rekenrente voor de pensioenen die niet juist is. Dat moet veranderen: indexeren van ons pensioen moet direct worden hervat.
Indien eens teken s.v.p. de petitie op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

 

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 29 maart 2021