1

Beste begunstiger/donateur,

‘Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen’

“Heeft u het ook gezien? Het televisie-consumentenprogramma Radar dat onlangs inging op het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix eind 2020? De financiële gevolgen voor de 45.000 polishouders zijn groot. Kunnen ze hun uitvaart of levensonderhoud blijven betalen? Was dit faillissement te voorkomen geweest door de overheid en door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)? Waarom is in 2019 in Nederland het financiële vangnet – de opvangregeling voor verzekeraars – afgeschaft, terwijl er in Europa allerlei garantieregelingen bestaan om consumenten te beschermen als een verzekeraar failliet gaat?Ik schrok van de uitzending. En eigenlijk toch ook weer niet. Immers, in 2014 al verscheen een alarmerend rapport van DNB over de branche van levensverzekeraars. Daarin viel te lezen: “Het aandeel levenspolissen in de branche was ooit goed voor de helft van de premieomzet, maar dreigt op te drogen”. De reactie daarop destijds van het Verbond van Verzekeraars: “De levensverzekeraars zien nieuwe kansen in de collectieve pensioenmarkt”. En inderdaad, in mei 2019 – vlak voor de totstandkoming van het pensioenakkoord – verwachtte de grootste verzekeraar van ons land: “flink te kunnen profiteren van de hervorming van het pensioenstelsel”.

Nu de eerste verzekeraar daadwerkelijk is omgevallen, vraag ik me af of de zwakke positie van levensverzekeraars de wérkelijke reden zou kunnen zijn voor het hervormen van het allerbeste pensioenstelsel ter wereld.

Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen, zoals ook door KBO-Brabant bepleit. Sterker: politieke partijen zouden daar zélf op moeten staan. Er zijn onderzoeken voor minder geweest; een koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen van 20 tot 25% voor miljoenen werknemers en gepensioneerden is niet mis!
Helaas staan de meeste politieke partijen nog niet te trappelen voor een dergelijk onderzoek, zelfs niet in de doorgaans beloftevolle weken voor de verkiezingen van een nieuwe Tweede Kamer. Er vallen nog heel wat lessen te trekken uit de toeslagenaffaire.”
Voor de brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2021 zie hier het bericht op deze site.

De pensioenfondsen kunnen al jaren de pensioenen van jong en oud eenvoudig indexeren, daar zijn genoeg inkomsten voor uit de premies en de rendementen van de beleggingen. Maar het is de rekenrente voor de pensioenen die niet juist is. Dat moet veranderen: indexeren van ons pensioen moet direct worden hervat.
Indien eens teken s.v.p. de petitie op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

 

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 29 maart 2021

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)