Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant gaan in hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Den Haag (15 maart 2021)

Beste begunstiger/donateur,

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting Pensioenbehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Voor het vonnis, zie website. Op 9 maart besloten beide organisaties om hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak.

Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de eis voor extra buffers in de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Zij vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving ten onrechte té zware eisen stelt aan pensioenregelingen. Deze pensioenregelingen worden behandeld alsof ze gegarandeerd zijn, terwijl ze dat in de praktijk allerminst zijn. De vele gedupeerde deelnemers hebben dat inmiddels persoonlijk ondervonden.

Het onterecht opleggen van te zware eisen verhoudt zich niet met de Europese regelgeving, de IORP-richtlijn. In de eerste bodemprocedure gaf de rechter eisers deels gelijk en deels niet. Kern van de uitspraak was dat pensioenfondsen, die regelingen zonder garanties uitvoeren en/of biometrische risico’s niet verzekeren, niet bestaan in Nederland. Tegen deze uitspraak gaan eisers in beroep, want zij zijn stellig van mening dat deze pensioenregelingen wel bestaan!

Het team van advocaten dat namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW advocaten) en prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht en eveneens advocaat.

Eisers worden in hun procedure financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren zoals vermeld op onze website.

Helaas zijn de advocaten en de procedures niet gratis, maar samen met u en de andere organisaties kunnen de kosten worden opgebracht. Voor de advocaten hebben we voldoende geld, maar we komen nog wat geld tekort voor de bijkomende kosten, zoals o.a. voor een deskundigenrapport indien noodzakelijk geacht door onze advocaten of het Hof. U kunt uw donatie hiervoor overmaken op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud. Wij zorgen dan dat het bedrag naar de centrale kostenpot gaat. Bij voorbaat zeer bedankt.

Enige DNB cijfers ter onderbouwing van de niet kloppende bewering van de politiek dat er niet kan worden geïndexeerd:

1. totaal pensioenvermogen 2007: € 666.679 miljoen en 2020: € 1.679.386 miljoen!

2. jaarrendement 5 grootste pensioenfondsen over 2020: ABP 6,6%, PFZW 5,6%, PMT 10%, PME 10,6% en Bpf Bouw 8,8%. Hoezo niet kunnen indexeren?

Indien eens teken s.v.p. de petitie op https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 15 maart 2021