Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Belangenbehartigers in actie tegen pensioenbeleid overheid (22 feb. 2021)

Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid. De partijen werken samen onder de naam ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en willen dat wordt gestopt met het verder uithollen van het pensioenstelsel.

De samenwerking is een initiatief van ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel'.

Volgens hen hebben pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken ze jaarlijks voldoende rendement om de pensioenen van werkenden en gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Ook kunnen eerder niet-doorgevoerde indexeringen alsnog uitbetaald worden. Fondsen mogen niet indexeren wegens de eisen die de overheid sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere EU-landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen, stellen ze.

Hoge kosten

"Een pensioendeelnemer met een modaal inkomen heeft hierdoor afhankelijk van zijn of haar leeftijd een financiële schade van tussen de 38.000 en 42.000 euro", aldus een verklaring. "De berekening is indicatief, maar laat zien dat de schade enorm is. Wij vinden het belangrijk dat werkenden en gepensioneerden zich daarvan bewust worden."

Ook de hoge kosten van de pensioenfondsen zijn hen een doorn in het oog. Deze kosten bedragen jaarlijks meer dan 8 miljard euro. "Dat komt neer op minstens 1000 euro per persoon per jaar. Je betaalt deze kosten vanaf je eerste werkdag voor de rest van je leven. Op je 75ste verjaardag heb je dus zo’n 50.000 euro aan beheerkosten betaald voor een niet-koopkrachtig pensioen."

De initiatiefnemers zijn een petitie gestart die direct na de verkiezingen aan alle politieke partijen en aan de (in)formateurs zal worden aangeboden. Ook werken ze aan nieuwe acties voor na de verkiezingen.

Deze petitie is te vinden op de website www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl
Doe het nu en we hopen met wel 100.000 handtekeningen naar de politiek te kunnen gaan. Geef het door op sociale media en per email en whatsapp. En kijk op overzichten waar politieke partijen uitleggen hoe zij ons pensioenstelsel willen redden en hoe zij denken indexaties te kunnen herstellen en de kosten te kunnen verlagen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 februari 2021

nb 22 2 2021