Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

1 oktober 2011

Terwijl binnen de vakcentrale FNV de interne machtsstrijd voortgaat, kopte de NRC van 26 september j.l. Kamp praat niet met Bondgenoten. Bondgenoten en Abvakabo hadden een brief aan minister Kamp geschreven dat zij een eigen overleg met de minister wensen, omdat zij samen een 60% meerderheid van de leden van de vakcentrale FNV vertegenwoordigen. Irritatie alom en nu maar afwachten of de vakcentrale FNV wel of niet uit elkaar valt dan wel Agnes Jongerius moet aftreden.

Intussen publiceerde het consultancy firma Towers Watson zijn bijdrage aan de discussie over het pensioenakkoord met de publicatie Nieuw elan of blinde muur? (zie website http://www.towerswatson.com/netherlands/) De retirement solutions leader Bart den Hartog stelt in de samenvatting: “Als werkgevers en werknemers constateren dat de huidige pensioentoezegging niet meer kan worden nagekomen bij het huidige premieniveau, dan moet ofwel het pensioenniveau omlaag ofwel het premieniveau omhoog.” De Stichting Pensioenbehoud is groot voorstander van een verhoging van het premieniveau, want de levensverwachting blijft maar stijgen en we sparen volgens het CBS nu onvoldoende voor onze oude dag, zeker als we ook nog eerder dan op 67 jaar willen stoppen met werken, meldt de Telegraaf van 16 september j.l. Tweederde Nederlanders wil zeker pensioen, aldus een onderzoek van de Pensioenkijker van 16 december 2010 (lees meer ). Het Household Survey van De Nederlandse Bank van december 2010 heeft aangetoond dat we voor een zeker pensioen ook extra willen betalen. Een vast premiepercentage ter hoogte van de bestaande premieruimte van 20% zoals werkgevers dat willen, maakt het nog erger. Want een premie van 28% is nodig voor indexering volgens Arnoud Bosch in zijn artikel Pensioenakkoord 2011 maakt prijsindexatie van pensioenen onmogelijk van 10 september j.l. (lees meer ).

Den Hartog van Towers Watson stelt ook nog “Misschien moet het nieuwe elan wel gewoon beginnen bij de fundamentele vraag welk deel van zijn inkomsten een werknemer opzij wil zetten voor zijn oude dag en moeten we al te ingrijpende veranderingen in het systeem achterwege laten zolang die vraag niet duidelijk is beantwoord”. Want het Pensioenakkoord wordt door deskundigen als te ingewikkeld bevonden en dat het doel ervan ook kan worden bereikt door cruciale elementen in het huidige pensioencontract aan te passen. Vandaar ook ons eigen voorstel tot wijziging van het huidige stelsel (lees meer ) dat positief dan wel welwillend is ontvangen op het ministerie van SZW en door diverse Tweede Kamerleden.

Ook de consultancy firma Mercer Nederland heeft een bijdrage geleverd aan het pensioendebat met de publicatie De uitwerking van het Pensioenakkoord van 29 september 2011 (zie website http://www.mercer.nl/home). De kop van de eerste paragraaf luidt veelzeggend Een nieuw pensioencontract …. of toch niet? Daarin wordt het voorwaardelijke karakter van het nieuwe contract benadrukt voor zowel het nominale deel als wel het indexatiedeel. Nu is tenminste het nominale deel van ons pensioen vast (‘en zeker’ tot op de korting als noodmaatregel na) en de indexatie een ambitie. In het nieuwe contract wordt alles ambitie voor een standaard geïndexeerd pensioen met een jaarlijkse onzekerheid over de hoogte afhankelijk van het beleggingsresultaat. De decentrale invulling door het bestuur van het pensioenfonds van de in het Pensioenakkoord gegeven grote beleidsruimte via de cao-onderhandelingen maakt bovendien een fonds te weinig vergelijkbaar met andere fondsen. Een gelijke structuur van het nieuwe pensioencontract zou veel beter zijn.