Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 31 januari 2021

Beste begunstiger/donateur,


De bijlage van de nieuwsbrief gaat over de internetconsultatie van de Wet toekomst pensioenen. Daarin wil minister Koolmees ons het recht ontnemen om individueel bezwaar te kunnen maken bij de overheveling van onze pensioenrechten in een veel slechter en onzekerder premiestelsel (‘invaren’). Men moet toch het recht houden om liever in het huidige stelsel met een recht op een pensioenuitkering te willen blijven. Daarom hebben we prof. dr. mr. Hans van Meerten om een advies gevraagd hoe men het beste bezwaar kan maken tegen het afnemen van het individuele bezwaarrecht. Dat advies vindt u in deze bijlage.

U wilt uw individueel bezwaarrecht blijven behouden?

Het invoeren van uw reactie vóór 10 februari 2021 gaat eenvoudig via de link - Overheid.nl | Consultatie Wet toekomst pensioenen (internetconsultatie.nl). Klik op de knop: Geef uw reactie op deze consultatie en vul in onderstaande vak in ‘Voor mijn bezwaar zie bijlage’, klik op ‘verder’ en upload de bijlage met het advies via de aangegeven link. Klik op ‘verder’ voor invulling van uw gegevens en aan het eind klikt u op ‘verzenden’.


Wet toekomst pensioenen

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem géén persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

> Direct naar document toevoegen

Vraag

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.


De rechtbank in Den Haag doet op 10 februari uitspraak in onze procedure tegen de Staat. Nadat de uitspraak is ontvangen, wordt u daarover bericht.

Met vriendelijke groet,
Erik Daae
voorzitter Stichting Pensioenbehoud