Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Uw individuele bezwaarrecht tegen ‘invaren’ ter behoud van bestaande pensioenrechten is in gevaar! (Laatste update 5 februari 2021)

Beste begunstiger/donateur,

De vorige nieuwsbrief ging over het gemeenschappelijk verzoek van 4 organisaties aan de Tweede Kamer om een Parlementaire Ondervragingscommisie Pensioen in te stellen in analogie met de Toeslagenaffaire (de vorige brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2021(bekijk bijlage) is op onze website te lezen onder ‘Berichtgeving’). Daarna hebben zich nog 3 organisaties aangemeld als mede-verzoekers (bekijk bijlage). De na lang uitzoeken gevonden bewijzen van het bewust onbruikbaar maken van ons huidige pensioenstelsel maken dat het nu de tijd is voor de Tweede Kamer om alle onjuiste gebeurtenissen betreffende de Pensioenwet als zijnde de ‘Pensioenaffaire’ te onderzoeken.

De bespreking van ons verzoek door de Commissie SZW van de Tweede Kamer heeft op 3 februari 2021 plaatsgevonden en is niet afgewezen, maar is uitgesteld tot een plenaire vergadering na de verkiezingen.

De zitting bij de rechtbank in Den Haag van 27 november 2020 kan verkort of integraal worden teruggezien via twee links op onze website zoals hieronder aangegeven.