1

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 januari 2020

De pensioenpolder zegt hard aan het werk te zijn in de stuurgroep en de klankbordgroep waarin ook de nieuwe Koepel van Gepensioneerden mag meepraten. Meebeslissen lijkt mij niet te verwachten. Er komt maar weinig naar buiten op wat lekberichtjes na, maar die zeggen inhoudelijk weinig over de stand van zaken. Dat gebeurt achter gesloten deuren, want we mogen niet weten welke standpunten er worden ingenomen. Alleen de FNV biedt soms wel duidelijkheid. Op de FNV website staat sinds 16 januari een bericht van Harrie Lindelauff en die mededeling biedt hoop voor deelnemers en gepensioneerden die voor behoud van ons sociale zekerheidsstelsel zijn. De samenvatting van de tekst luidt als volgt.

FNV blijft hameren op hogere pensioenen

Na succesvolle acties van de FNV om kortingen te voorkomen, is nu de belangrijkste inzet van de vakbond dat de pensioenen de komende jaren ook omhoog gaan. Daarbij moeten we alvast vooruit kunnen lopen op de regels in het nieuwe pensioenstelsel dat nu wordt uitgewerkt.

Aan het eind van 2019 liep de spanning bij werkenden en gepensioneerden hoog op. Bij een groot aantal fondsen dreigden kortingen op de pensioenen van gepensioneerden en een lagere pensioenopbouw voor werkenden.

Brieven aan Koolmees
De FNV kwam volop in actie en riep mensen op om brieven te sturen en handtekeningen te zetten. Mede onder deze druk zijn de kortingen niet doorgegaan. Minister Koolmees ontving ruim 10.000 persoonlijke brieven en meer dan 20.000 handtekeningen. Werkenden en gepensioneerden riepen de minister op om kortingen op de pensioenen te stoppen, de verhoging van de premie te bevriezen en te voorkomen dat mensen minder pensioen opbouwen. 'Dankzij onze lobby en acties zijn op dit moment pensioenkortingen voor 2020 van de baan,’ zegt pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga.

‘Maar de koopkracht van het aanvullend pensioen gaat nog steeds achteruit doordat de grote meerderheid van de pensioenen niet meegroeien met de inflatie. De pensioenen zijn al tien jaar niet verhoogd. Dat is zuur. Ook door belastingmaatregelen raakt de koopkracht van gepensioneerden dit jaar weer verder achterop. Wij willen nu juist koopkrachtverbetering voor deze groep.'

Niet wachten op nieuw stelsel
Vakbonden, werkgevers en kabinet werken in een gezamenlijke stuurgroep aan de uitwerking van het pensioenakkoord van afgelopen juni. Hoe de nieuwe regels eruit gaan zien, moet dit voorjaar duidelijk worden. Daarna kan het nog enkele jaren duren voordat alle fondsen onder de nieuwe regels vallen. En nog eens vijf jaar de pensioenen niet verhogen is niet acceptabel, vindt de FNV. Tuur Elzinga: ‘'We moeten regelen dat gepensioneerden ook in die overgangsfase zicht hebben op indexatie”, aldus de FNV.

Deze uitspraken zijn hoopvol, maar geen kortingen en wel indexatie kan alleen als de rekenrente wordt verhoogd. Krijgt de FNV een normale rekenrente voor elkaar?

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)