Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Aanvulling op de vorige nieuwsbrief (10 feb 2014)

De vorige nieuwsbrief gaf een overzicht van de pensioenfondsen in de gevarenzone wegens een te lage dekkingsgraad aan het einde van 2013 met het risico van korten. Ter aanvulling nog de volgende informatie. Bij de onderstaande pensioenfondsen was de dekkingsgraad geschat op basis van de laatst bekende cijfers van de fondsen verrekend met het gemiddeld verloop van de pensioensector in 2013.

 • Agrarische handel (103,4%)
 • Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (102,8%)
 • Boskalis (104,4%)
 • C1000 (99,4%)
 • Campina (102,0)%)
 • Dierenartsen / -klinieken (101,6%)
 • Elsevier (101,9%)
 • Getronics (97,7%)
 • Holland Casino (104,9%)
 • Houtindustrie / Jachtbouw (104,6%)
 • Kappersbedrijf (102,2%)
 • Sappi (98,0%)
 • Tandtechniek (101,9%)
 • Xerox Nederland (103,4%)

Een aantal van deze pensioenfondsen zijn ondernemingspensioenfondsen en hopelijk voor de deelnemers en gepensioneerden is de betreffende onderneming bereid om een aanvullende pensioenstorting in het pensioenfonds te doen. De Pensioenfederatie zal op 19 februari een overzicht van de dekkingsgraden van de pensioenfondsen publiceren.

Een tegengeluid over jong versus oud
Prof. dr Joop Hartog is hoogleraar Micro-economie, verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef op de economen website MeJudice, een prikkelend artikel Eet ik het pensioen van mijn kinderen op? Wat een onzin.
Deze hoogleraar nam zijn eigen pensioenopbouw bij het ABP als basis. Hij rekende het premiepercentage uit dat vereist is om een bepaald pensioen te kunnen uitkeren bij een gegeven rendement van 5,1%. Daarbij kwam een levensverwachting van 8 pensioenjaren voor een gepensioneerde bij het begin van zijn loopbaan. Dat liep op tot 15 pensioenjaren in 2012. Deze hoogleraar berekende voor de periode 1972 tot 2011 een gewogen (met het aantal jaren tot pensionering) gemiddelde jaarpremie van het ABP ter grootte van 16,9% voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. En die premie is volgens de hoogleraar meer dan voldoende voor het toegezegde ABP pensioen zonder jongeren tekort te doen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 10 februari 2014.