Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe verder met het pensioenconflict met de overheid (22 april 2019)

De problemen op pensioengebied stapelen zich momenteel op. Werknemers én werkgevers maken zich zorgen over de stijgende AOW-leeftijd. Verder kunnen vele pensioenfondsen al jaren niet meer indexeren, waardoor de koopkracht van die pensioenen flink achteruit gaat. Bij vier van de vijf grootste fondsen dreigen ook nog eens pensioenkortingen.

Als FNV voorzitter Han Busker geen pensioendeal sluit, worden al die problemen ook bewust  niet opgelost door dit kabinet. „Dat realiseren we ons donders goed. Maar om daarmee te zeggen ’dus komt er per definitie een deal’, dat ga ik hier niet zeggen.”

Vakbonden eisen bevriezing AOW-leeftijd

De vakbonden eisen dat de AOW-leeftijd de komende jaren bevroren blijft. Nu is die 66 jaar en 4 maanden. Verder zou in de toekomst de AOW-leeftijd minder hard moeten stijgen. Bij elk jaar extra levensverwachting moet een jaar langer worden gewerkt. De FNV vindt het redelijker om bij elk jaar langer leven een half jaar langer te werken.

Morrelen aan de AOW-leeftijd kost miljarden zegt Koolmees, maar de premie voor de AOW werd in 2017 voor bijna twee derde betaald door de werkenden en de rest uit de algemene belastingen. Een deel van deze belastingen wordt echter door de AOW-ers zelf betaald, maar het CBS geeft niet aan welk bedrag. Wel heeft de overheid volgens het CBS zich sinds 2013 bijna 4 miljard euro aan AOW-kosten uitgespaard door leeftijdsverhoging. Naar verluidt inventariseert Koolmees momenteel allerlei opties plus de bijbehorende kosten. Als de AOW-leeftijd in de toekomst maar half zo snel mag stijgen, zou dat circa 6 miljard euro structureel kosten. Maar daar staat die reeds gerealiseerde besparing tegenover, dus geen probleem.

Busker wil niet zeggen hoe het kabinet een minder snel stijgende AOW-leeftijd zou moeten betalen. „Het gaat om veel geld. Maar het is ook een heel groot vraagstuk waar je met elkaar als land ook geld voor over mag hebben. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden, dat is uiteindelijk aan de politiek.” Laten we hopen dat de schatkist niet (weer) belangrijker wordt gevonden dan het pensioen van de AOW-er.

De metaalfondsen PMT en PME moeten komend jaar mogelijk al korten. In een interview met deze krant zeiden de voorzitters van de pensioenfondsen dat ze de kans daarop 70 tot 80 procent schatten. De pensioenkorting kan daarbij oplopen tot wel 10 procent. De voorzitters noemden het ’idioot’ en ’onverantwoord’ als er daadwerkelijk gekort moet gaan worden.

Wat verlangt de vakbeweging

Het kabinet moet met een paar miljard euro over de brug komen voor een oplossing voor de AOW. Zo niet, dan gaat vakbond FNV er vanuit dat er geen pensioenakkoord komt, met alle consequenties voor de pensioenen van dien. Dat zegt Han Busker, voorzitter van de FNV, in de Telegraaf. Geen deal heeft grote effecten, dat realiseren we ons. Maar als ik niet teken, heb ik er ook een verhaal bij waarom ik niet teken.”

Hiermee zet de vakbond de verhoudingen op scherp. Busker wil dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken de eerste stap zet om überhaupt opnieuw met gesprekken te beginnen. De FNV-voorman wil alleen gaan onderhandelen als Koolmees laat zien dat hij structureel geld beschikbaar heeft voor een deal. „Wat ons betreft begint dat met de vraag: zijn er financiële middelen beschikbaar om echt tot structurele afspraken te komen over AOW en de zware beroepen?” Bekijk onze video hier.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 april 2019