Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Pensioenbehoud beoordeelt plannen van Koolmees (11 maart 2019)

Op 11 oktober vorig jaar heeft de Stichting Pensioenbehoud een brief geschreven aan minister SZW Koolmees met voorstellen voor verbeteringen van ons huidige pensioenstelsel  (bijlage 1). Na veel aandringen ontvingen wij eindelijk zijn teleurstellende reactie op 20 februari (bijlage 2). Wel erkent de minister dat er sprake is van ‘reeds opgebouwde individuele pensioenverplichtingen’. Dat zijn dus de door de politiek gewenste ‘persoonlijke pensioenpotjes’ in het huidige stelsel en die ‘potjes’ hoeven dan ook niet te worden gewijzigd. Ook is de minister het met ons eens ‘dat die balans verstoord raakt als premies worden gehanteerd die langdurig onder kostprijs van nieuwe pensioenopbouw liggen.’ Helaas wordt de definitie van ‘langdurig’ niet vermeld door de minister. Volgens onze informatie is er al sinds 2008 sprake van verliezen op de inkoop van de nieuwe pensioenaanspraken. Maar bij navraag ontkennen de individuele pensioenfondsen die verliezen ten koste van het pensioenvermogen van de fondsen ondanks de aanwezige cijfers voor de pensioensector. Alleen vergeet de minister dat de Pensioenwet spreekt van een verplichte ‘evenwichtige belangenafweging’  en er is hiervan dan ook geen sprake tussen deelnemers en gepensioneerden. Schandelijk dat de minister niets doet aan deze misstand.

Plannen van Koolmees
Op 1 februari schreef minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer (bijlage 3) met zijn plannen om vooruitlopende op een nog af te sluiten pensioenakkoord alvast allerlei meestal onjuiste acties te ondernemen. Wij hebben deze plannen onder de loep genomen en we komen tot een afwijzende conclusie. Als samenvatting hebben we een kort Youtube filmpje gemaakt. (Bekijk de video hier) U kunt ons commentaar ook als pdf stuk lezen (bijlage 4).  

Deskundigen aan het woord
We worden in onze mening over de onnodige en slecht uitwerkende afschaffing van de doorsneepremie gesteund door een prima artikel van Bernard van Praag en Henk Hemmers. Dat artikel is gepubliceerd in Me Judice van 5 maart met als titel Individuele pensioenpotjes en de doorsneesystematiek nader beschouwd: bezint eer ge begint. Het artikel is te lezen via deze link.

Vakbonden en gepensioneerden in actie
Maar ook de vakbonden hebben in brede kring bezwaren tegen de voorstellen van minister Koolmees. Op 18 maart organiseren de vakbonden een landelijke actiedag voor een goed pensioen en een toekomstbestendig pensioenstelsel. Al jaren zijn werkgevers, werknemers en kabinet in overleg over een nieuw pensioenstelsel dat goedkoper, anders en niet meer collectief moet zijn van de overheid. Tot nu toe zonder resultaat, terwijl de nood steeds hoger wordt. Sterker: als er nu niets gebeurt moeten de grote pensioenfondsen de pensioenen korten, waardoor de koopkracht van miljoenen mensen nog verder aangetast wordt. Kom op 18 maart naar het Malieveld in Den Haag en loop samen met duizenden professionals een defilé langs de ministeries, aldus de oproep van o.a. de KNVG en NVOG..

Bekijk de KNVG nieuwsbrief hier.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 11 maart 2019