Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

9 mei 2011

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) schreef op 26 april j.l. in haar blad Pensioenbelangen een goed artikel Zijn wij nou zo slim of zijn zij nou zo dom! (lees meer). Het geeft een goed overzicht van de huidige situatie.

Op 27 april j.l. was het vragenuurtje met minister Kamp over pensioenonderwerpen.

De volgende moties over pensioenen werden niet aangenomen:
- motie Ulenbelt (SP) over onderzoek naar het bedrag van 80 mrd;
- motie Slob/Vermeij (CU/PvdA) over wetsvoorstel Donner;
- motie Vermeij/Slob (PvdA/CU) over koopkracht van ouderen met alleen AOW;
- motie Koser Kaya (D’66) over generationele effecten van komende wetsvoorstellen;
- motie Koser Kaya (D’66) over analyse van generationele effecten;
- motie Koser Kaya (D’66) over stemmen met de voeten;

De volgende moties over pensioenen werden wel aangenomen:
- motie Klaver/Omtzigt/Slob/Vermeij/Koser Kaya (GL,CDA,CU,PvdA,D’66) over een jaarlijks pensioenoverzicht;
- motie Van den Besselaar//Vermeij/Omtzigt (PVV,PvdA,CDA) over de beleggingsopbrengst;
- motie Omtzigt/Vermeij/Van den Besselaar (CDA,PvdA,PVV) over overzicht van de terugstortingen.

Bij deze moties werden opvallende gelegenheidscoalities gevormd (VVD stemde steeds tegen). Uit onderzoek van weekblad Elsevier blijkt dat de SP de sterkste bondgenoot van de PVV is door 86 keer mee te stemmen met de PVV over de 987 moties in de periode oktober 2010 en maart 2011.
Wellicht dat de politiek uit de resultaten t.z.t. lessen uit het verleden kan trekken.

De hoogleraren Lans Bovenberg en Theo Nijman schrijven op 4 mei j.l. het artikel Meer te kiezen bij pensioen (lees meer). Zij zijn beiden directeur bij Netspar, het samenwerkingsnetwerk van overheid, verzekeraars, pensioenfondsen en zeven universiteiten over pensioenen en ouder worden, en zijn SER-lid resp. lid van de commissie Goudswaard. Maar de inhoud strookt niet met de gebeurtenissen uit het verleden zoals de gepensioneerde actuaris Van Gaalen treffend aantoont (lees meer). Dat artikel laat goed zien welke ontmanteling van het pensioenstelsel door werkgevers en werknemers wordt nagestreefd en dat door hen beiden wordt ondersteund zonder het maatschappelijk belangrijke zorgbeginsel te respecteren.
Daarnaast stelde de Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO dat zich heeft aangesloten bij het FNV) op BNR radio op 4 mei j.l. doodleuk dat “Gepensioneerden moeten afzien van de gegarandeerde hoogte van hun pensioen” omdat “Wij vinden dat je van mensen niet nog meer premie kunt vragen”. Dat leverde begrijpelijkerwijs veel verontwaardigde reacties van leden en niet-leden op.

De opstand binnen de FNV nadert langzamerhand zijn hoogtepunt en breidt zich steeds verder uit met tegenstanders van Agnes Jongerius. We moeten afwachten hoe dat eindigt.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae